Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОКВИРИ САВРЕМЕНЕ ДИПЛОМАТСКЕ ДОКТРИНЕ И КРИТЕРИЈУМИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДИПЛОМАТСКЕ ТЕОРИЈЕ

Сажетак

У овом раду је извршена анализа и разматрање теоријског разграничења доктрине и теорије дипломатије од других теорија у оквиру спољно-политичке и међународно-политичке методологије и теорије. Општи предмет аналитичко-синтетичког разматрања дипломатских појава и класификација је везан за дисциплину увод у дипломатију или општу методологију дипломатије. Посебан нагласак је стављен на доктринарну класификацију савремене дипломатије и практичне функције овог вида правно-политичког деловања.

кључне речи:

Референце

  1. Carr, E. H, The twenty years’ crisis, Mac Millan, 1946.
  2. Thompson, K.W, Masters of international thougnht, Louisiana State Univ. Press, 1980.
  3. Wight, M, Power politics, Royal Institute of International Affairs, London 1946.
  4. Butterfield, H, Diplomatic investigations: Essays in the theory of international relations, Allen and Unwin, London, 1966.
  5. Morgenthau, H, Politics among nations, Harper and Row, 1948.
  6. Morgenthau, H, “Another great debate: the national interest of the U.S”, APS Review XLVI, 1952.
  7. Kennan, G. F, American diplomacy, Univ. of Chicago Press, 1951.
  8. Aron, R, Peace and war a theory of international relations, Wiedenfield and Nicolson, 1966.
  9. Aron, R, The century of total war, Doublleday, Garden City, 1954.
  10. Spykman,  N.J,  America’s strategy in world politics, Harcourt, Brace 1942.
  11. Spykman, N.J,  The geography and peace, Harcourt, Brace 1944.
  12. Waltz, K.N, Theory of international politics, Random House, 1979.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 327.7/.8:321.01 131-154
ç