Изабери језик:
Тема броја

О БОСНИ

ОДОЛЕВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – У поремећају редоследа српских и европских интеграција

Сажетак

Аутор на почетку истиче разлоге зашто су српски и босански случај и дан-данас толико важни? Неке од тих разлога проналази у обрасцима додира, трења и сукоба цивилизација које су теоријски у обличили Јован Цвијић и Семјуел Хантингтон. На почетку тумачења аутор уочава да свакој интеграцији претходи извесно стање дезинтегрисаности. Зато се у неколико поглавља обраћа историји Босне и Херцеговине, нарочито разисторијској и посуновраћеној слици улога ослободилаца и ослобођених, која је у виду стереотипа створена у односима Јужних Словена. Следи глава о геополитичким интеграцијама на просторним нивоима европског континента, а потом и преображају Евро-Истока у Нову Европу, у коју би требало да спадају и земље тзв. Западног Балкана. Општи оквир даљих разматрања је југословенски импулс босанских деоба у коме су испољене: апоретика босанско-херцеговачког бића; идеологија босанске државне самосталности, и; фиктивни темељ посебног босанског народа. Потом се скицира судбина српског народа и простора и настанак атипичне српско/црногорске (кон)федерације и босанске (кон)федерације. Затим је приказано оспоравање постјугословенских српских творевина. Напослетку, аутор истиче трајну тројну мањкавост унутарбосанског консензуса и сецесиону и постсецесиону хришћанизацију, да би у закључку подвукао основне мотиве потребе одолевања Републике Српске притисцима унитаризације у савременом добу.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2007 УДК: 327 105-160
ç