Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДНОС ДРЖАВЕ И ЕКОНОМИЈЕ – КРАТАК ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ

Сажетак

У овом раду се врши анализа односа државе и економије, тј. испитују се границе „уплитања“ државе у економске токове и процесе, посматрано кроз призму теоријских погледа економске науке који су пратили еволуцију овог односа. Долази се до закључка о неопходности утицаја државе на креирање економских процеса и односа, кроз вршење одређених економских функција. Поставља се питање, у којој мјери је прихватљив утицај државе у економији? Теоријска диверсификација у економији управо је условљена одговором на ово питање, те су у раду анализиране теорије које су се бавиле овим питањем. Анализа се заокружује све присутнијом савременом дилемом о одрживости идеје капитализма, која доминира глобалном економијом.

кључне речи:

Референце

  1. Васиљевић Б., Лекције из савремене политичке економије, Београд, 2003. године
  2. Вучо Н., Државна интервенција у привреди, Београд, 1975. године
  3. Гоати В., Идеолошка и друштвена стварност, Београд, 1979. године
  4. Кејнз Џ.М., Опћа теорија запослености, камате и новца, Загреб, 1987. године
  5. Лакићевић Д., Стојановић Б., Вујачић И., Теоретичари либерализма, Београд, 2008. године
  6. Марковић Љ., Капитал, економија и социјализација, Београд, 2004. године
  7. Павловић В., Стојиљковић З. (приредили), Савремена држава, Београд, 2008. године
  8. Сокић С., Србија у процесима капитала, Београд, 2007. године
  9. Фукујама Ф., Грађење државе, Београд, 2007. године
  10. Хјум Д., Политички есеји, Београд, 2008. године
  11. Нова српска политичка мисао (научни часопис), www.nspm.rs
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 338.242.4 153-176
ç