Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ ајп1/2019

ОДНОС ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ДРЖАВЕ: ОД КОНФЛИКТА ДО САРАДЊЕ У КРЕИРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Сажетак

Предмет рада јесте однос цивилног друштва и државе, односно развој наведеног односа. Током дугог временског периода у којем заједнички егзистирају цивилно друштво и држава, дошло је до изразито великих промена у односу првог ентитета према другом, али и обратно, нарочито када посматрамо колективне актере у оквиру цивилног друштва. Циљ рада је двострук: прво, на научној основи ће се указати на појаву коју аутор назива парадокс цивилног друштва, будући да цивилно друштво у процесу креирања јавних политика заузима део традиционално схваћеног поља политичке државе чиме се бришу иницијално постављене границе; друго, указаће се на друштвене импликације које производе промене на почетном дихотомном нивоу цивилно друштво – политичка држава.

кључне речи:

Референце

  • Азањац Јањатовић, Тања, Приручник за укључивање грађана и грађанки и организација цивилног друштва у јавну политику, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, 2013.
  • Вујадиновић, Драгица, Цивилно друштво и политичке институције: Србија у вртлогу промена, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  • Ђорђевић, Снежана, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2009.
  • Кин, Џон, Цивилно друштво, „Филип Вишњић“, Београд, 2003.
  • Кодекс добре праксе за грађанско учешће у процесу доношења одлука, INGOs, 2009.
  • Кругман, Пол, „Како искористити бес грађана“, Недељник, 17.03.2017.
  • Лончар, Јелена, Спасојевић, Душан, „Институционални механизми сарадње државе и цивилног друштва“, у: Савремена држава: структура и социјалне функције (приредили: Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић), Konrad Adenauer Stiftung, Факултет политичких наука, Центар за демократију, Београд, 2010.
  • Миљевић, Милан, Методологија научног рада, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 2007.
  • Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Удружење за политичке науке Србије и Црне Горе, Чигоја штампа, Грађанске иницијативе, Факултет политичких наука, Београд, 2004.
  • Пауновић, Жарко, Невладине организације, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Пауновић, Жарко, „Цивилно друштво“, у: Цивилно друштво и невладин сектор (уредник: Бранка Петровић), Магна агенда, Београд, 2002, стр. 30.
  • Приручник за анализу јавних политика, увод у процес креирања јавних политика на локалном нивоу, Агенција за локалне развојне иницијативе, Горажде, 2007.
  • Стојиљковић, Зоран, Држава и корупција, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Стојиљковић, Зоран, „Цивилно друштво и консолидовање демократије“, у: Будућност цивилног друштва у Србији  (уредник: Жарко Пауновић), Миленијум, Центар за развој грађанског друштва, Београд, 2007.
  • Хркаловић, Милош, Утицај организација цивилног друштва на антикоруптивне политике у Србији – мастер рад, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  • Alexander, Jeffrey C (ed.), Real Civil Societies, Blackwell, Oxford, 1998.
  • Encarnación, Omar G, The Myth of Civil Society: Social Capital and Democratic Consolidation in Spain and Brazil, Palgrave Macmillan, New York, 2003.
  • Mikuš, Marek, „Informal Networks and Interstitial Arenas of Power in the Making of Civil Society Law in Serbia“, in: Sociologija, Vol. LVII (2015), N° 4.
  • Mikuš, Marek, „Public Advocacy in Serbia: Translating Democratisation in a Double Semipheriphery“, Working Paper No. 180, in: Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, 2017.
  • Mikuš, Marek, What Reform? Civil Societies, State Transformation and Social Antagonism in ‘European Serbia’ – PhD thesis, The London School of Economics and Political Science, London, 2013.
  • Rosenblum, Nancy L, Lesch, Charles H. T, „Civil Society and Government“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University Press, Оxford, 2011.
  • Schambra, William A, Shaffer, Krista L, „Civil society and Institutional Philanthropy“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University Press, Оxford, 2011.
  • Smith, Steven Rathgeb, „The Nonprofit Sector“, in: The Oxford Handbook of Civil Society (ed. Michael Edwards), Oxford University Press, Оxford, 2011.
  • Vetta, Theodora, „NGOs and the State: Clash or Class? Circulating Elites of ‘Good Governance’ in Serbia“, in: Democracy at Large: NGOs, Political Foundations, Think Tanks and International Organizations (ed. Boris Petric), Palgrave Macmillan, New York, 2012.
  • Vuković, Danilo, „The Role of Civil Society in Fostering Government Accountability in Contemporary Serbia: On the Limits of Depolicitized Social Activism“, in: Sociologija, Vol. LVII (2015), N° 4.
периодика Администрација и јавне политике 1/2019 1/2019 УДК 321.011.5 41-57
ç