Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ОД ПАЦИФИЗМА ДО МИЛИТАРИЗМА: НЕМАЧКА ПАРТИЈА ЗЕЛЕНИХ

Сажетак

Политичка трансформација немачких Зелених, особито под руководством Јозефа Фишера, представља специфичан случај у савременој историји политичких партија у Европи. Док извесна одступања од првобитно формулисаних програмских начела нису неуобичајена појава, потпуно одрицање од својих темељних уверења готово да ни једна друга политичка партија није спровела тако детаљно као немачки Зелени. Такође, док је већина партија умерено прилагођавала своје ставове опредељењима чланства, дотле су не­мачки Зелени трансформисали партијску идеологију у директној супротности са ставовима партијске ба­зе. По мишљењу аутора, овај феномен има три групе узрока: партијско неискуство, интересе партијских елита и подвргавање спољашњим утицајима. Сви ови фактори су, мање или више, утицали на промену Зе­лених од пацифистичке у милитаристичку партију, а ова промена била је највидљивија на примеру НАТО агресије на СРЈ 1999. године.

 

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић, Миливој, „Стварање новог друштва“, Политика, 28. 05. 2008.
  2. Анђелковић, Миливој, „Полиција на Универзитету“, Политика, 30. 05. 2008.
  3. Вучићевић, Драгомир, Актуелна питања спољне политике, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2007.
  4. Гускова, Елена, Историја југословенске кризе 2, Игам, Београд, 2003.
  5. Елзесер, Јирген, Ратне лажи – од косовског сукоба до процеса Милошевићу, Јасен, Београд, 2004.
  6. Zanon, Jason, Anti-war greens paint Joschka Fischer red, http://mailman.lbo-talk.org/1999/1999-May/009043.html
  7. Joffe, Josef, A Peacenik Goes to War, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D05E0D61531F933A05756C0A96F958260
  8. Лово, Филип, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 1999.
  9. Madsen, Chris, British documentary substantiates US-KLA collusion in provoking war with Serbia, http://www.wsws.org/articles/2000/mar2000/ koso-m16.shtml
  10. Надић, Дарко, Партије зелених у Европи, Издање аутора, Београд, 2005.
  11. Надић, Драко, Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007.
  12. Nees, Verena, German Foreign Minister Fischer wants carte blanche for overseas military operations, http://www.wsws.org/articles/2001/ jul2001/germ-j18.shtml
  13. Паренти, Мајкл, Убити нацију – напад на Југославију, Медиаграф, Београд, 2002.
  14. Петровић Пироћанац, Зоран, Избрисати српски вирус – мала антологија расизма и шовинизма на крају Миленијума, Југоисток, Бео­град, 1999.
  15. Ranta, Helena, Foreign Ministry tried to influence Kosovo reports, http:// www.hs.fi/english/article/Helena+Ranta+Foreign+Mimstry+tried+to+influence+Kosovo+reports/1135240292632
  16. Sokoll, Lena, German troops to join NATO force in Macedonia, http://www.wsws.org/artides/2001/jul2001/germ-j13.shtml
  17. Стојановић, Мирослав, „Дучке, “Црвени Дени” и Фишер“, Печат, бр. 13, 23. мај 2008.
  18. Хемонд, Филип и Херман, Едвард, Деградирана моћ, медији и косовска криза, Плато, Београд, 2001.
  19. Horsley, William, Profile: Joschka Fischer’s three lives, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/1107628.stm
  20. Чомски, Ноам, Нови милитаристички хуманизам – лекције Косова, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  21. Џонстон, Дајана, Сулуди крсташи, Игам, Београд, 2005.
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 329.63(430) 231-248
ç