Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ КАО ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ОД НЕФОРМАЛНОГ КА ФОРМАЛНОМ- УЛОГА ПОРОДИЦЕ У СИСТЕМУ ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ

Сажетак

Савремени појединац свакодневно се суочава са све већим изазовима усклађивања професионалних и породичних обавеза. Продужетак животног века, доприноси и повећању броја старих којима је потребна дуготрајна нега, док у исто време све каснији одлазак у пензију, прековремени рад или ангажовање на више послова истовремено, знатно смањују могућност млађих чланова породице, да на њих адекватно одговоре, ослањајући се искључиво на неформалне видове подршке. Посматрано из перспективе институционалистичке теорије, описано стање захтева хитну интервенцију државе, како би се развојем различитих услуга у заједници намењених старим особама спречила- одложила потреба за њиховим смештањем у неку од резиденцијалних институција социјалне заштите, уз истовремено смањивање степена ризика да се чланови породица који им пружају дуготрајну негу, суоче са синдромом изгарања.
Анализом садржаја релевантних документа, утврђено је да услуге у заједници намењене старим особама, нажалост још увек нису у складу са реалним потребама припадника ове популације. Тако се на пример, упркос прокламованом начелу деинституционализације, последњих година у Србији, отвара све већи број домова за смештај старих лица, док услуга помоћи у кући намењена припадницима ове популације и даље не постоји у многим општинама наше земље, при чему је важно напоменути, да је ова услуга најчешће доступна искључиво старим особама које живе саме.
Кључни циљ овог рада биће дескриптивна анализа доступности услуга у заједници намењених старима, као и (не)могућност истовременог коришћења ресурса и неформалног и формалног система приликом пружања дуготрајне неге припадницима ове популације, како би се уз унапређење квалитета њиховог живота, превенирао ризик од појаве синдрома изгарања код чланова породице који им свакодневно помажу.

кључне речи:

Референце

  • Бабовић Марија, Величковић Катарина, Стефановић Стефан, Тодоровић Наташа, Врачевић Милутин, Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији, Црвени крст Србије, Београд, 2018.
  • Врачевић Милутин, Тодоровић Наташа, Зајић Градимир, Кузманов Лидија, Међугенерацијска размена у Републици Србији, Црвени крст Србије, Београд, 2019.
  • Вуковић Оливера, Вуковић Данило, Цвејић Слободан, Упоредно истраживање локалних пружаоца услуга социјалне заштите у Србији-Конкурентност и иновативност приватног сектора,  Траг фондација, Београд, 2014.
  • Дакић Божидар, Пунолетни корисници у систему социјалне заштите 2016,  Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2017.
  • Дакић Божидар, Извештај о раду центара за социјални рад за 2017. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2018.
  • Закон о социјалној заштити „Сл. гласник  РС“, бр. 24/2011.
  • Матковић Гордана, Станић Катарина, Социјална заштита у старости: Дуготрајна нега и социјална пензија, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Београд, 2014.
  • Матковић Гордана, Страњаковић Милица, Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе у Републици Србији, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Влада Републике Србије, Београд, 2016.
  • Миланковић Маријана, Опачић Богдан, Култура старих и стари у култури-Културни живот у трећем добу, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2012.
  • Петровић Предраг, Пунолетни корисници у систему социјалне заштите 2014, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2015.
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите,  Службени гласник РС  бр. 42/2013.
  • Сатарић Надежда, Квалитативно истраживање-дуготрајна нега старих у  Србији , Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Кабинет  потпредседнице Владе за европске интеграције, Београд, 2013.
  • Сатарић Надежда, Милићевић-Калашић Александра, Живот без сећања-Истраживање о потребама за Дневним центром за дементне у Београду, Амити, Београд, 2014.
  • Сатарић Надежда, Перишић Наталија, Пригушена светла града-Студија о положају и потребама старачких доманћистава Новог Београда, Удружење грађана „Снага пријатељства“-Амити, Београд, 2017.
  • Услуге социјалне заштите https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu/usluge-socijalne 10/05/2019
  • Gibon Hunt Gail, Caregiving in the United  States 2015.,  AARP Public Policy Institut,  Bethesda, 2016.
  • Le Bihan Branche, ESPN Thematic Report-Challenges in long-term care France 2018, General Directorate for Employment, Social  Affairs and Inclusion, Brussels, 2018.
периодика Социјална политика 2/2020 2/2020 УДК 364.4-053.9(497.11) 55-74
ç