Изабери језик:
Тема броја

СРПСКО СУОЧАВАЊЕ СА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СЛОМОМ

ОД „ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАБЛУДЕ“ ДО СРПСКЕ ИСТИНЕ

Сажетак

У раду се aнализира порекло југословенске идеје и њен развој од 1918 до 1992 године. У другом делу се  указује на шест разлога прoтив и три за српско прихватање југословенства. Разматра се  и губитничко српско искуство у југословенској држави. У другом делу анализира се повратак Србије својој државности. Политика  прекида са неравноправношћу Срба у Југославији имала је подршку  у највећем делу српске  јавности. Српску истину о положају српског народа у СФРЈ ниједна републичка и национална елита других нација није хтела да прихвати. У  интелектуалним круговима Добрица Ћосић био је предводник идеје о Југославији као српској заблуди а у политичкој власти Слободан Милошевић је преузима 1987 године.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић Зоран,  Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд, 1998Деретић Јован, Путеви српске књижевности, Нолит, Београд 1996, стр. 150.
  • Аврамовић Зоран, Родмирци и родољупци, Службени гласник, Београд, 2013.
  • Аврамовић Зоран, Срби и пропаст Југославије – зборник радова, Завод за уџбенике, Службени гласник, Београд, 2017.
  • Антонић Слободан, Још није готово, Вукотић, медиа, Београд, 2014.
  • ЛИЈД, Службени гласник, Београд,  3.март 1993.
  • Милосављевић Петар, Идеје југословенства и српска мисао, Ваљево, 2007.
  • Ћосић Добрица, У туђем веку 1, Службини гласник, Београд, 2002, 3.1.2002.
  • Ћосић Добрица, ЛИЈД, Службеник гласник, Београд, 2009.
  • Ћосић Добрица, Лична историја једног доба, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Avramović Zoran, Drugo lice demokratije, Filip Višnjić,Beograd, 1998.
  • Jović Borisav, Od Gazimestana do Haga – vreme Slobodana Miloševića, Metaphysica, Beograd, 2009.
  • Stojanović Svetozar, Propast komunizma i razbijanje Jugoslavije, Filip Višnjić, Beograd, 1995.
периодика Национални интерес 3/2018 3/2018 УДК 323.1(=163.41)(497.1) 145-158
ç