Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА МАРКСА, МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА

О (НЕ)МОГУЋНОСТИ РЕВОЛУЦИЈA У 21. ВЕКУ

Сажетак

Рад преисипитује (не)могућности преокрета у токовима постмодерног друштва који би темељно променили постојеће односе и начине његовог функционисања, посматрајући их из све три постидеолошке перспективе – либералне, конзервативне и социјалистичке. Потом се, полазећи од основних приступа феномену револуција у савременој друштвеној теорији, даје критички осврт на марскистичко револуционарно наслеђе у 21 веку, као и на проблем кога баштиници данашњег револуционарног патоса имају са средишњим мотивима модерности. У другом делу рада се анализирају нереволуционарне одлике постмодерног доба како на индивидуалном, тако и на колективном нивоу.

кључне речи:

Референце

  • Берђајев Николај, Филозофија неједнакости, Медитеран – Октоих, Београд, 1990.
  • Видојевић Зоран, Порази и алтернативе: претња пустоши и етика отпора, Завод за уџбенике, Београд, 2015.
  • Враницки Предраг, Хисторија марксизма, Напријед, Загреб, 1975.
  • Гајић Александар, Нови феудализам, Конрас и ИЕС, Београд, 2016.
  • Делимо Жак, Страх на западу, други део, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1989.
  • Крауч Колин, Постдемократија, Карпос, Лозница, 2014.
  • Кенеди Пол, Припрема за 21. век, Службени лист СРЈ, Београд, 1997.
  • Маркс Карл, Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Борба, Београд, 1945.
  • Маркузе Хеберт, Једнодимензионални човек, Веселин Маслеша и Свјетлост, Сарајево, 1990.
  • Неш Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006.
  • Одри Жан, Индоевропљани, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1990.
  • О Саливен Ноел, Конзервативизам, Укронија, Београд, 2008.
  • Пеинтер Сидни, Историја средњег века, Clio, Београд, 1998.
  • Фај Гијом, Археофутуризам, Укронија, Београд, 2012.
  • Шнајдер Хелмут (ур.) Повијест рада, Графички завод Хрватске, Загреб, 1987.
  • Bullivant Keith, „The Conservative Revolution“,  Phelan Anthony (ed.), The Weimar dilemma: intellectuals in the Weimar Republic, Manchester University Press, Manchester, 1985.
  • Venter J. Bai E.G, „ A Deconstruction of the Term Revolution“, KOERS — Bulletin for Christian Scholarship,80(4)
  • Goldstone Jack, „Theories of Revolution: The Third Generation“, World Politics, Vol. 32, No. 3 (Aprил, 1980),Cambridge University Press, Cambridge, 1980.
  • Daniels Robert, The Nature of Communism, Random House Book, New York, 1962.
  • Sombart Werner, Socialism and socialist movement, Dent&co, London, 1909.
  • Travers Martin, Critics of Modernity: The Literature of the Conservative Revolution in Germany, 1890-1933, Peter Lang Publishing, New York, 2001.
  • Huntington  Samuel, Political order in changing societies, Yale University Press, London, 2006.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 323.27"20" 7-32
ç