Изабери језик:
Тема броја

ПРИКАЗИ

О МЕТОДАМА ИСТРАЖИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА

Сажетак

Приказ књиге: Урош Шуваковић, Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Ми­тровица, 2011, 195 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 316.334.3(049.3) 372-381
ç