Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НОВА БУРЖОАЗИЈА И ЊЕНА ЕЛИТА У ДРУШТВУ ПЕРИФЕРНОГ КАПИТАЛИЗМА – Скица за социолошки портрет

Сажетак

Измрцварена деценијским санкцијама и рањена ратним интервенцијама НАТО-a, на таласу и удару новог неолибералног тржишног фундаментализма, нашла се и петооктобарска Србија. У раду аутор разматра радикалне промене у класно слојној структури постсоцијалистичких друштава, под утицајем неолибералне стратегије развоја и рестаурације периферног капитализма. У фокусу ауторове анализе су промене у саставу владајуће неолибералне класе, њених фракција и елита. Аутор се посебно концентрише на анализу социјалног положаја компрадорске буржоазије и њене политичке елите и њиховог погубног учинка по развој и будућност друштва Србије. Аутор истражује место ових група у друштвеној структури, систему расподеле друштвене моћи и њихову улогу у друштвеним променама савремених друштава Србије и Балкана. Своју анализу он допуњује компаративним разматрањем сличности и разлика између класне струк­туре балканских постсоцијалистичких и латиноамеричких друштава, налазећи шта je њихов социолошки заједнички именитељ.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.342.2+316.344.42 249-270
ç