Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

НЕЗАКОНИТОСТ РЕЗОЛУЦИЈА КОЈИМА ЈЕ ОСНОВАН ТРИБУНАЛ ЗА БИВШУ ЈУГОСЛАВИЈУ И ЛЕК ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОВИХ ОДЛУКА НЕЗАКОНИТИМ

Сажетак

У овом раду доказујемо незаконитост Трибунала за бившу Југославију. Ово доказујемо анализом законитости резолуција којима је овај Трибунал основан. Ту је употребљена логика везана за доказивање правних норми и њихових особина у случајевима чланова 4-6. Повеље. Принцип егзостивности и изричите интерпретације нашао је овде посебно место у интерпретацији чланова Главе VII Повеље. На бази анализе чланова 41. и 42. Повеље доказујемо да су УН починиле ultra vires акт оснивањем Трибунала. С овим у вези, предлаже се лек у виду провере законитости резолуција којима је овај Трибунал основан, постављањем питања, посред­ством главног УН органа, Међународном суду правде у Хагу.

кључне речи:

Референце

  1. Повеља УН.
  2. “Admission of a State to the United Nations”, Advisory Opinion, 1948 ICJ.
  3. Advisory Opinion, 1949. ICJ.
  4. И. Јанев: On the UN’s Legal Responsibility for the Irregular Admission of Macedonia to UN, Perceptions – Journal of International Affairs, Vol. VII, no. IV, Dec. 2002 Feb. 2003.
  5. UNGA Res/47/1(1992).
  6. UNSC Res. 777(1992).
  7. UN General Assembly resolution 351 A (IV), 24. Nov. 1949.
  8. UNSC 808(1992).
  9. UN doc. S/25221.
  10. UNSC 780(1992).
  11. Lord D. Owena: Justice and reconciliation with particular reference to War crimes tribunals, The second Lord Atkin lecture, 3. Dec. 2004.
  12. Општа конвенција о привилегијама и имунитетима УН из 1946.
  13. И. Јанев: Међународни односи и спољна политика, ИПС, Београд, 2002.
  14. И. Јанев: ‘Legal aspects of the use of provisional name for Macedonia in the United Nations system’, 93 AJIL 155 (1999).
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 341.645.5 197-210
ç