Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

(НЕО)ПРОТЕКЦИОНИЗАМ И СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА

Сажетак

Слом међународне трговине је једна од последица светске економске кризе из 2008. године. Пад трговине је био чак већи у поређењу са периодом Велике економске кризе, а, уз то, међународна трговина је забележила вишеструко већи пад од бруто домаћег производа света. Претходна веза потврђена је и у Србији, при чему је светска криза погодила домаћу привреду са доцњом од једног квартала. Пад дохотка и трговине у свету био је мањи по избијању кризе, него што је био иницијални пад српског дохотка и трговине. Нарастајући протекционизам није међу главним узрочницима колапса трговине, али је њен битни пратилац. Протекцио­низам, међутим, позитивне ефекте може да омогући само на кратак рок. Он доводи до смањење извоза, запослености и дохотка у другим земљама, али неминовно има и повратни ефекат доводи до пада укупне тражње, укључујући и увозну тражњу за произво­дима из земље која је повећала мере заштите. Отварање тржишта неспорно доприноси ефикаснијем и динамичнијем расту.

кључне речи:

Референце

  1. Bаldwin, R. “The greаt trade collapse: Whаt cаused it and what does it mean“ in The Greаt Tmde Corpse: Cаuses, Consequences cmd Prospects, Centre for Economic Policy Research, November 2009.
  2. Baldwin, R., and Evenett, S. (eds.). The Collapse of Global Trade, Murky Protec­tionism, and the Crisis: Recommendations for the G20, Centre for Economic Policy Research, 2009.
  3. Bems, R., Johnson, R., and Yi, K. “Demand Spillovers and the Collapse of Trade in the Global Recession“, IMF Working Paper, WP/10/142, 2010.
  4. Cheung, C., and Guichard “Understanding the World Trade Collapse”, OECD Economic Department Working Papers, No.729, OECD Publishing. doi: 10.1787/220821574732, 2009.
  5. Eaton, Ј., Kortum, S., Neiman, B., and Romalis, J. “Trade and Global Recession“, mimeo, 2009.
  6. Eichengreen, B., and O’Rourke, K. “A Tale of Two Depression“, Advisor Perspec­tives, April 21, 2009.
  7. Eichengreen, B., and O’Rourke, K. “What do the new data tell us?”, 8 March 2010, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421, 2010
  8. Freund, C. “Demystifying the collapse in trade“, 3 July 2009, VOX, 2009.
  9. Gregory, R., Henn, C., McDonald, B. and Saito, M. “Trade and the Crisis: Protect or Recover”, april 2010, SPN 10/07, IMF, 2010.
  10. Henn, C. and McDonald, B. “Avoiding Protectionism”, IMF, Finance & Develop­ment, March 2010, Vol. 47, No 1, 2010.
  11. Hoekman, B., and Wilson, J.S. “Aid for Trade: Building on Progress Today for Tomorrow’s Future”. In Fardoust, S., Kim, Y., and Sepulveda, C. Postcrisis, Growth, and Development, The World Bank, Washington, D.C., 2011.
  12. World Economic Outlook (WEO): Recovery, Risk, and Rebalancing, October 2010.
  13. World Economic Outlook (WEO), Update Jan. 25. 2011.
  14. Krueger, A. “Protectionism and the Crisis“. In The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: Recommendations for the G20. Centre for Economic Policy Research. 2009.
  15. McKibbin, W., and Stoeckel, A.“The Potential Impact of the Global Financial Crisis on World Trade“, The World Bank: Policy Research Working Paper 2009.
  16. OECD 2010а. OECD Trаde Policy Studies: Trаde аmd Economic Effects of Re­sponses to the Economic Crisis, OECD, Paris, 2010.
  17. OECF 2010b. Trade and Economic Recovery: Why Open Markets Matter?, OECD, Paris.
  18. Republički zavod za statistiku, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/saopstenja.php. UN 2011. World Economic Situation and Prospects 2011, United Nations, New York.
  19. World Trade Organization (WTO), “Overview of Developments in the International Trading Environment”, (Geneva, November), 2009.
  20. UN 2010, “World Tariff Profile 2010”, (Geneva, November).
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 339.5.012.435:338.124.4(100) 237-255
ç