Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА И ИДЕНТИТЕТ

НЕОЛИБЕРАЛНА ВИЂЕЊА ИЗАЗОВА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ МОДЕРНОГ ДОБА

Сажетак

У раду се полази од тога да је савремено доба, период од потписивања Вестфалског уговора до данас, те да је постојећи глобални систем колективне безбедности довољан гарант очувања суверенитета националне државе у савременом свету. Он може представљати истрајност за државу, а истрајност са којима се суочава држава биће разматрани у политичкој и економској димензији у периоду након Хладног рата. Ауторке кроз рад полазе са теоријским одређењем националне државе, односно изношењем кључних карактеристика по чему се држава разликује од ранијих облика политичког организовања. Ауторке у раду идентификују основе истрајности са којима се суочила национална држава у периоду након Хладног рата, са тежиштем на економске и политичке изазове, након чега указују на улогу Организације Уједињених нација у чувању међународног мира и безбедности у постхладноратовском периоду.

кључне речи:

Референце

  • Гаћиновић, Радослав. 2011. „Национални идентитет и безбедност модерене држве.” НБП. Наука, безбедност, полиција, 16 (1): 17–31.
  • Деспотовић, Љубиша. 2017. „Да ли је национална држава још увек могућа.” Културни центар Новог Сада, 10. фебруар 2017. https://www.kcns.org.rs/agora/da-li-je-nacionalna-drzava-jos-uvek-moguca/.
  • Димитријевић, Војин, и Радослав Стојановић. 1996. Међународни односи. Службени лист: Београд.
  • Дугин, Александар. 2019. Предавање на Универзитету одбране. Београд.
  • Винсент, Ендрју. 2009. Теорија државе. Службени гласник: Београд.
  • Ејдус, Филип. 2012. Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои. Службени гласник: Београд.
  • Јовић Дејан, и Филип Ејдус. 2014. Теорије међународних односа: Либерализам. Загреб: Политичка култура.
  • Краснер, Д. Стефен. 2007. Подела суверенитета. Београд: Нова српска политичка мисао.
  • Кревелд, Ван Мартин. 2012. Успон и пропадање државе. Београд: Албатрос плус.
  • Купер Роберт. 2007. Распад нација. Београд: ИП Филип Вошњић.
  • Нај, Џозеф. 2006. Како разумевати међународне сукобе. Београд.
  • Павловић, Вукашин, и Стојиљковић Зоран. 2010. Савремена држава: структура и социјалне функције. Београд.
  • Радичић, Драгана. 2016. ,,Финансирање субцентралних нивоа власти у Републици Србији”. Докторска дисертација. Универзитет у Нишу: Економски факултет
  • Савић, Сава. 2007. „Међународно право и хуманитарна интервенција. Међународни проблеми, 54 (1): 5–48.
  • Симеуновић, Драган. 2017. „Релације националне државе и глобализације у време великих миграција.” У Зборник радова Правни факултет у Нишу, ур. Саша Кнежевић и Маја Настић, 56 (76): 17–34.
  • Helms, Jesse. 2001. Empire for Liberty: A Sovereign America and Her Moral Mission. Library of congress cataloging.
  • Housden, Martyn. 2012. The League of Nations and organization of peace. London: Routledge.
  • Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 2016. Introduction to international relations, theories and approaches. Oxford: Oxford University press.
  • Köchler, Hans. 2019. “The NATO war of 1999 and the impotence of international law.” In NATO war against Yugoslavia and its implications, ed. Nebojša Vuković.
  • Mathews, T. Jessica. 1997. “Power Shift.” In Foreign Policy, ed. Robert J. Lieber, 50–66.
  • Petrič, Ernest. 2013. Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
  • Robinson, I. William. 1996. A theory of global capitalism: Production, class and state in a transnational world. Baltimore and London: The Johns Hopkins University press.
  • Shaw, Martin. 2000. Theory of global state. Cambridge: Cambridge University Press.
Политичка ревија 1/2023 1/2023 УДК 141.7:321.01:323.1 113-131
ç