Тема броја

ДИВЕРЗИТЕТ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА КАО ИЗАЗОВ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАД

НЕКОЛИКО ЦРТИЦА О ИСТОРИЈСКОМ РАЗВОЈУ КОМУНИКАЦИЈЕ; ПОГЛЕД ИЗ УГЛА НОВОГ ВРЕМЕНА

Сажетак

Кроз неколико цртица, даћу осврт на историјски развој људске комуникације, као предмета рада, размотрен од периода знаног развитка, до данас. Полазим од основног одређења појма, да бих даљим текстом и кроз литературу академских аутора, разложила периодe зачетака и осврт свела на разматрање комуниколошке праксе на нивоу данашњице.
Кроз историјско-теоријске опите ваља доћи до увида у основу науке о комуникацији, најпре путем анализе резултата неких од претходних радова. Тиме и сагледавање начина којим су аутори посматрали алате у комуницирању раније цивилизације и исхода које су увидели, како би се поставила база даљег истраживачког рада. Методе које се користе у раду чине ретроспективу увида у историјске анализе појединих истраживача ове области. У раду се користи и упоредна метода, у смислу увида у интерпретацију тражених појмова. Резултати рада показали су да, иако честа тема истраживања, комуникацију је потребно дубље сагледати, најпре кроз основе њеног развоја, дакле увидом у њене почетке (и прапочетке). У складу с тим, резултати би требало да показажу да ваља радити на унапређењу квалитета људске комуникације савременог доба, која је могућа једино кроз анализу и почетни осврт (најпре) њене историје.

кључне речи:

Референце

  • Божиловић Никола. 2008. Уметност, креација, комуникација. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.
  • Весин Милош. 2020. Предавање, Lansing, Illinois, United States (14.05.2020.године).
  • Драговић Драго, Иван Драговић. 2001. Календар кроз историју. Београд: Ауторско издање.
  • Еко Умберто, Жан-Клод Каријер. 2011. Не надајте се да ћете се решити књига, Београд: Градац.
  • Еко Умберто. 2001. Свакодневна семиотика. Београд: Народна књига, Алфа.
  • Пановић Влајко. 2020. Предавање, Београд (мај 2020.године).
  • Петровић Сретен. 1995. Реторика, Београд: Савремена администрација.
  • Савремена илустована енциклопедија. 1968. Комуникација и језик, знаци, говор, писмо. Београд: Вук  Караџић, Љубљана: Младинска књига.
  • Табс Стјуарт. 2013. Комуникација, принципи и контексти. Београд: Клио.
  • Тадић Љубомир. 1995. Реторика – Увод у вештину беседништва. Београд: Филип Вишњић.
  • Тесла Никола. 2018. Моји изуми, аутобиографија. Нови Сад: Академска књига.
  • Томић Зорица. 2003. Комуникологија. Београд: Чигоја.
  • Милетић Мирко, Невена Милетић. 2017. Комуниколошки лексикон. Београд: Универзитет Џон Незбит.
  • Костић Бранислав, Радомир Животић. 1985. Комуникација и култура. Београд: Грађевинска књига.
  • Arthur Schopenhauer. 2013. L‘arte di ottenere ragione, Roma: Newton Compton editori.
  • Asemoglu  Daron. Džejms A. Robinson. 2014. Zašto narodi propadaju. Beograd: Clio.
  • Byrne Dara. 2008. “The Future of (the) ‘Race’”: Identity, Discourse and the Rise of Computer-mediated Public Spheres”. Everett Cambridge: MacArthur Foundation Book Series on Digital Learning: Race and Ethnicity Volume.
  • Bishop Christoper. 2006. Pettern recognition and machine learning. Singapore: Springer.
  • Clare, Israel Smith, 1884, Complete historical compendium; or Short history of the human race, ancient, mediaeval and modern, London: Forgotten Books.
  • Clare, Israel Smith. 1906. Library of universal history. New York: Union Book Co.
  • Deacon Terrence. 2009. “The evolution of language systems in the human brain“. In John Kaas (Ed.) Evolutionary Neuroscience, Academic Press.
  • Deacon, Terrence. 2010. “A role for relaxed selection in the evolution of the language capacity.“ Proceedings of the National Academy of Sciences 107.
  • Gardiner Sir Alan Henderson. 1973. Egyptian Grammar. Oxford: The Griffith Institute.
  • Laguipo Angela. 2015. “Historians Claim Romans discovered America before Christopher Columbus“, Tech Times, Интернет: https://www.techtimes.com/articles/118953/20151224/historians-claim-romans-discovered-america-before-christopher-columbus.htm, 07/04/2019.
  • CambridgeDictionary. 2019. „Meaning of Influencer”. Dictionary.cambridge.org. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer / 03/03/2020.
  • Falk, Dean. 2016. “Evolution of brain and culture: The neurological and cognitive journey from Asutralopithecus to Albert Einstein.“ Journal of Anthropological Sciences.http://deanfalk.com/wp-content/uploads/2016/02/2016-JAS.pdf. 07/04/2019.
  • New World Encyclopedia. „History of Petroglyph“. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Petroglyph, 05/04/2019.
  • Jose de Solis Fray Gaspar. 2006. “Diary of A Visit of Inspection of the Texas Missions“, Internet: https://www.manataka.org/page1900.html, 05/04/2019.
  • Rouse Margaret. 2019. “A comprehensive look at the path to cloud migrations; definition: Cloud computing“. Tech target, Internet: https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing, 08/04/2019.
периодика Социјална политика 3/2020 3/2020 УДК 316.77 79-95
ç