Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

НЕКАЖЊЕНО САТИРАЊЕ СРПСТВА У 20. ВЕКУ

Сажетак

Радослав Гаћиновић, „Насиље над Србима у XX веку – узроци и последице“, књига 1. и 2, Евробук, Београд, 2017.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 94(=163.41)(4-12)"19"(049.3) 325-335
ç