Изабери језик:
Тема броја

СРПСКО СУОЧАВАЊЕ СА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СЛОМОМ

НЕДОСТАТАК НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ – ВАЖАН УЗРОК КРЕТАЊА СРБИЈЕ ИЗМЕЂУ СТАТУСА САМОСТАЛНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Предмет анализе овог рада јесте довођења у корелацију недостатка националне стратегије  и кретања Србије између статуса самосталне и заједничке државе. Циљ  истраживања  јесте да се, на основу искустава у протеклих сто година схвати да је за доношење кључних одлука од национлног значаја веома важно да постоји јасна визија, национална стратегија или програм. Поред уобичајених метода, као што су анализа, синтеза и  историјски метод, у овом раду  примењен је и постулативни приступ, тј. покушај да се претпостави како би се неки процес одвијао да је постојала национална стратегија. Истраживање је показало да Србија у читавом двадесетом веку није имала усаглашени “кровни“ документ који би показивао како треба да се заузимају ставови и доносе одлуке по најважнијим питањима од националног значаја. У закључку би се могло нагласити да је и ово време бременито многим ускушењима, пре свега у вези Косова и Метохије, па би утемељење националне стратегије било од велике помоћи онима који доносе одлуке о томе како решавати ово и друга најважнија питања, која имају суштински национални значај.

кључне речи:

Референце

  • Вишњић Душан,  Стратегија државе као судбина нације, Министарство одбране, Институт ратне вештине, Београд, 2005, стр. 37-113.
  • Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, НИЦ  „Војска“, Београд, 2004.  Геополитички и безбедносни аспекти могућих решења статуса Косова и Метохије, Факултет за дипломагтију и безбедност, Београд, 2018.
  • Екмечић Милорад,  Стварање Југославије 1790-1918, т.2, Просвета, Београд, 1989.
  • Косовска криза – српске опције, Зборник радова, Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2008.
  • Живојиновић Драгољуб, Светски рат и народ Србије, Зборник “Велики рат Србије 1914-1918”, Београд, 1970.
  • Живојиновић Драгољуб,  Велика Србија или Југославија? Велика Британија и југословенско уједињење 1914-1918. године, Зборник, Стварање југословенске државе 1918, Београд, 1983.
  • Крга Бранко, Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, Медија центар  „Одбрана“, Београд, 2017, стр.  21/22.
  • Љушић Радош – О Ћоровићевој књизи и идејама о Великој Србији, Поговор В.Ћоровић, Велика Србија, Култура, Београд, 1990.
  • Љушић Радош, Историја српске државности, књига II, Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Српска академија наука и уметности, огранак у Новом Саду, „Беседа“ , издавачка установа Православне епархије Бачке и Друштво историчара Јужнобанатског и Сремског округа, Нови Сад, 2001.
  • Љушић Радош, Српска, великосрпска и југословенска државна политика Србије (1804-1918), Зборник (“Велика СРбија – истине, заблуде, злоупотребе), Српска књижевна задруга, Београд, 2003.
  • Љушић Радош, Књига о начертанију, Белетра, Београд, 2004.
  • Попов Чедомир, Велика Србија: стварност и мит, четврто ииздање, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008.
  • Пророковић Душан, Геополитика Србије, Службени гласник,  Београд, 2012.
  • Степић Миломир, Српско питање геополитичко питање, Јантар група, Београд, 2004.
  • Степић Миломир, Косово и Метохија – посмодерни геополитички експеримент, ИПС, Београд, 2012;
  • Суботић Момчило, Право на самоопредељење и југословенски експеримент (Прва, друга, трећа Југославија), Просвета,  Београд, 2004.
  • Ћоровић Владимир, Велика Србија, Култура, Београд, 1990.
периодика Национални интерес 3/2018 3/2018 УДК 355.02(497.11) 175-188
ç