Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА МОЋИ

НАЦИОНАЛНА МОЋ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Расправе о глобализацији су обележиле друштвену мисао након пада Берлинское зида. Међутим, мало је радова посвећених анализи односа на релацији глобални процеси државне институције. Циљ аутора je да укажу на промењену улогу државних институција у условима глобализације. Анализом доступних извора из предметне области аутори су дошли до закључка да је моћ утицаја на ток догађаја којом располажу државе cвe мања. Један од главних узрока дефицита моћи je глобализација финансијских токова. Са губљењем контроле над финансијским операцијама државе остају без значајног дела својих прихода. Потреба да се надокнаде изгубљени приходи оптерећује локално становништво и приходе што доводи до унутрашњих напетости и нестабилности система. Губи се органска веза између државних институција и интереса грађана. Ситуација посебно погодује продору предаторских транснационалних корпорација које користе постојеће околности за реализацију својих интереса. У поменутом контексту посебно су угрожене мале и неразвијене земље које би дефицит моћи требале да решавају путем склапања међусобних аранжамана и инсистирањем на изградњи глобалних институционалних механизама.

кључне речи:

Референце

  1. Baylis, John and Smith, Steve, eds., The Globalization of World Politics, Oxford New York, Oxford University Press. 2005.
  2. Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999.
  3. Вулетић, Владимир, Глобализација – мит или стварност, Завод за уцбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  4. Dunkley, Graham, Free Trade Myth, Reality and Alternati­ves, Zed Books Ltd. 2004.
  5. Ђорђевић, Ивица, Безбедносна архитектура у условима глобализације, Факултет безбедности, Службени гласник, Београд.
  6. Ђорђевић, Ивица, „Глобализација и/или глобализам”, Зборник Факултета цивилне одбране, Факултет цивилне одбране, Београд, 2001.
  7. Мијалковски, Милан; Ђорђевић, Ивица, Неухватљивост националне моћи, Службени гласник, Београд, 2010.
  8. Милановић, Брайко, Два лица глобализације, Архипе­лаг, Београд, 2007.
  9. Кнежевић, Милош, „Регионализам и геополитика“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 112/113, Нови Сад, 2002.
  10. Kiggundu, Moses, Managing Globalization in Deve­loping Countries and Transition Economies: Building Capacities for a Changing World; Praeger Publishers, Westport. 2002.
  11. Нај, С. Џозеф, Како разумевати међународне односе, Стубови културе, Београд, 2006.
  12. Печујлић, Мирослав, Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  13. Kiely, Ray, Empire in the Age of Globalisation: US Hege­mony and Neoliberal Disorder Critical Introductions to World Politics, Pluto Press, London. 2005.
  14. Coskun A. Samli, In Search of an Equitable, Sustainable Globalization: The Bittersweet Dilemma, Quorum bo­oks Westport, Connecticut, London. 2002.
  15. http://www.vreme.com/arhiva_html/515/21. html
  16. http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2010_an-xls
  17. http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/pdf
  18. http://data.worldbank.org/indicator/NY. GNP.ATLS. CD
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 321.01:339.9 319-346
ç