Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НАЧИН ДЕФИНИСАЊА ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

У овом раду имамо за циљ дефинисање образовне политике у области предшколства, а уз почетни осврт на системе основног и средњег образовања и васпитања, као наставка приоритетног предшколства, узимајући поставке из Закона. У том смислу, бавићемо се пре свега предшколским образовањем и његовим утицајем на постављање темеља друштвених норми, како у развоју личности, тако и у раду политичких структура и начином дефинисања ове гране друштва у држави. Са освртом на неке од скандинавских земаља и њихов неоспоран квалитет у изради образовних програма, даћемо пример Шведске. Циљ овог рада је да, уз преглед Законске регулативе, а потом примерима поменуте земље и најзад, примерима из праксе, на специфичан начин обједини систем предшколског васпитања и образовања са концептом јавне управе и политике, а са крајњом сврхом – да помогне унапређењу предшколства у Србији.

кључне речи:

Референце

    • Закон о основама система образовања и васпитања, (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члан 146., 70., 155.
    • Стратегија развоја образовања у Републици Србији до 2020.године (“Сл.гласник РС”, бр.107/2012)
    • Снежана Ђорђевић, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2009., стр. 234, 237
    • Јеротић Владета, Човек и његов идентитет, 2011., стр. 8-11.
    • https://sweden.se/society/play-is-key-in-preschool/; Приступљено: 3.02.2017.
периодика Администрација и јавне политике 2/2018 2/2018 УДК 37.014:373.29(497.11) 89-108
ç