Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛИЗАМ, ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ, МИГРАНТСКА КРИЗА

МОЋ НАЦИОНАЛИЗМА

Сажетак

Национализам представља један од најзначајнијих друштвених и политичких феномена у савременим међународним односима. Моћ идеологије национализма у великој мери произилази из чињенице да је она истовремено етничка и политичка, што представља значајну предност у односу на неке друге идеологије које имају само политичку димензију. Као етнички и културни феномен, национализам омогућава идентификацију појединца са широм етничком заједницом, чиме испуњава неке од основних људских потреба – потребу за сигурношћу иа потребу за припадношћу. Са друге стране, као политички феномен, управо захваљујући својој етничкој и емоционалној димензији, националистичка идеологија поседује велики мобилизаторски потенцијал, који добија посебан значај у друштвеним, политичким и безбедносним кризама. Политичке елите, уз помоћ идеологије национализма, најбрже и најлакше могу да окупе већину припадника одређене нације око јединственог националног циља, што је од пресудне важности за стабилност, просперитет и, на крају крајева, сам опстанак националних држава.

кључне речи:

Референце

  1. Allport, Gordon A., “The Role of Expectancy”, in War, Bramson and Goethals (eds.), Basic Books, New York  and London,
  2. Armstrong, John, Nations Before Nationalism, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1982.
  3. Базић, Јован, „Национални идентитет у процесу политичке социјализације“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, стр. 335-354, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Вукоичић, Јелена, „Етничко насиље и идентитет“, Политичка ревија, бр. 3/2013, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
  5. Гаћиновић, Радослав, „Национални идентитет и безбедност модерне државе“, Наука, безбедност и полиција, бр. 1, стр.17-31, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2011.
  6. Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Cornell University Press, Ithaca, 1983.
  7. Ignatieff, Michael, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1995.
  8. Кнежевић, Милош, „Нације и њихови интереси – Национални интереси у историјској перспективи“, Национални интерес, бр. 3/2015, стр. 65-95, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  9. Милошевић, Јасна, „Значај националног идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 1-4/2003, стр.155-168, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  10. Moore, Margaret, Ethics of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2000.
  11. Пешић, Милена, „Национални идентитет и интеркултурни дијалог“, Национални интерес, бр.2/2012, стр.165-197, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  12. Пешић, Милена, „Национални идентитет у дискурзивној пракси: Једно промишљање у мултидисциплинарном кључу“, Политичка ревија, бр. 2/2012, стр. 1-26, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  13. Smith, Anthony, D., The Ethnic Origins of Nations, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.
  14. Smith, Anthony, D., National Identity, Penquin, Hammondsworth, 1991.
  15. Smith, Anthony, D., Nationalism, Polity Press, Cambridge, 2001.
  16. Стојадиновић, Миша, „Изазови формирања идентитета у савременом друштву“, Политичка ревија, бр.3/2011, стр.69-82, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  17. Connor, Walker, Ethnonationalism: The Quest for Understanding, Princeton University Press, Princeton, 1994.
периодика Политичка ревија 1/2017 УДК 323.1:316.75 1-18
ç