Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У ДИЈАЛОГУ О МОДЕЛИМА РЕШЕЊА СТАТУСА КИМ

МИСИЈА EULEX – „КОСОВСКИ“ ТЕСТ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Рад разматра деловање Европске уније на Косову и Метохији, као део њеног настојања да се афирмише као међународни политички и безбедносни актер. Косовска криза постала је важан тест за Заједничку спољну и безбедносну политику ЕУ, али и за деловање њене најамбициозније мисије Заједничке безбедносне и одбрамбене политике – EULEX. Политички процес решавања косовског проблема и спољно-политички интереси Уније у том процесу истакли су везаност и испреплетаност овог процеса са њеном политиком проширења, чиме је контекст додатно проблематизован. Сложеност приступа Уније косовском проблему очитао се у конфузном правном и политичком статусу мисије EULEX, али утицао и на њен домашај и резултате. Ангажовање на Косову крозустановљење мисије ЗБОП виђено је као катализатор спољног деловања Уније и кључни тест њене делотворности после реформи уведених Лисабонским уговором. Непуних 10 година рада ове мисије заслужује преглед услова њеног настанка и учинке њеног рада, али и оцену досадашњег ангажмана Уније у процесу решавања косовске кризе.

кључне речи:

Референце

  1. Самарџић Слободан, Европска унија: систем у кризи, Сремски Карловци, 2016.
  2. Cadier David, EU Mission in Kosovo: Constructing Ambiguity or Constructive Disunity? John Hopkins University, 2011.
  3. Ejdus Filip, „Razvoj spoljnih odnosa EU od međunarodnog prisus­tva do zajedničke spoljne politike“, Međunarodna politika, 1132, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd 2008, стр. 32-43.
  4. Hill Christopher, “The Capability – Expectations Gap, or Conceptu­alizing Europe’s International Role”, London School of Econom­ics, Journal of Common Market Studies, 31, no. 3, 1993.
  5. Kapusela Andrea Lorenco, Izgradnja države na Kosovu: demokratija, korupcija i EU na Balkanu, Službeni glasnik, Beograd 2016.
  6. Nakarada Radmila, Raspad Jugoslavije: problemi tumačenja, suočavanja i tranzicije, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  7. Rupnik Jasques, “The Western Balkans and the EU: the hour of Eu­rope”, Institute for Security Studies, June 2011.
  8. Samardžić Slobodan, „Problem Kosova i Metohije iz ugla evropskih integracija – secesija Kosova kao pitanje odnosa EU i Srbije“, u zborniku: Srbija u procesu pridruživanja EU (priredio: Slobo­dan Samardžić), Službeni glasnik, Beograd 2009, стр. 219-230.
  9. Tejlor Pol, Kraj Evropske integracije, Albatros plus, Beograd, 2010.

  Документа

  1. Council Joint Action 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the Eu­ropean Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo.
  2. Eide Kai, Report on the situation in Kosovo, United Nation, Secu­rity Council, 30 November 2004, S/2004/932.
  3. European Council, A Secure Europe in a Better World – European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003.
  4. Plan 6 tačaka za rekonfiguraciju UNMIK, Internet, http://www.b92.net/info/dokumenti/index.php?nav_id=543851, 15/05/2017.

   

периодика Национални интерес 3/2017 УДК 327.56+341.79(497.115) (4-672EU) 239-259
ç