Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

МИЛОВ КОНЦЕПТ ПРЕДСТАВНИЧКЕ ВЛАДЕ

Сажетак

Аутор у чланку излаже основне поставке концепта представничке владе Џона Стјуарта Мила, његово схватање демократије, поделе власти, универзалног права гласа и плуралног вотума, пропорционалног представљања, федерализма и децентрализације. Ми­лова представничка филозофија била је предмет неразумевања и, последично, жестоких оспоравања са супротстављених делова политичког спектра. Док је са једне стране истицано да је Мил демократа и антиелитиста, са друге је оптуживан за елитизам и антидемократске идеје. У различитим интерпретацијама тврђено је да је он утилитариста или антиуилитариста, либерал или конзервативац, апологет или критичар капитализма. Наведене дилемe аутор покушава да разреши анализирајући Милове идеје напретка, слободе, његов однос према laissez-faire економији и надирућој радничкој класи. У раду се разматра Милова политичка теорија, али и практична политичка решења која је предлагао.

кључне речи:

Референце

  1. Вујачић, Илија, Политичка теорија – студије, портрети, расправе, Чигоја, 2002.
  2. Doner, Wendy, Fumerton, Richard, Mill, Wiley Blackwell, 2009.
  3. Donner, Wendy, The Liberal Self: John Stuart Mill’s Moral and Political Philosophy, Ithaca: Cornell University Press, 1991.
  4. Ђурковић, Миша, “Мил и конзервативизам“, Социолошки преглед, vol. XXXVIII, no. 3, Институт друштвених наука, Београд, 2004.
  5. Јовановић, Милан, Изборни системи – избори у Србији 1990-1996, Институт за политичке студије, Службени гласник, Београд, 1997.
  6. Macpherson, Crawford Brough, The Life and Times of Liberal Democ­racy, Oxford University Press, 1980.
  7. Мил, Џон Стјуарт, „Цивилизација“, Изабрани политички списи – први свезак, Факултет политичких наука, Загреб, 1988.
  8. Мил, Џон Стјуарт, Изабрани политички списи – други свезак, Факултет политичких наука, Загреб, 1989.
  9. Мил, Џон Стјуарт, О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  10. Mill, John Stuart, The Principles of Political Economy with Some of The­ir Applications to Social Philosophy (Part One), Kessinger Publishing, 2004.
  11. Mill, John Stuart, The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosoph, Volume II, Biblio Bazaar, 2009.
  12. Robson, John Michael (ed.) The Collected Works of John Stuart Mill, Vo­lume 10, Toronto University Press, 1969.
  13. Skorupski, John, Why Read Mill Today, Routlidge, London, 2006.
  14. Становчић, Војислав, „Етнички федерализам и демократија“, Архив за правне и друштвене науке, XLiX, бр. 2, Савез удружења правника Југославије, Београд, 1993.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 328:1Mill S. 21-48
ç