Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

МЕТОДОЛОГИЈА МЕРЕЊА МЕКЕ МОЋИ: НОВИ ПРИСТУП

Сажетак

Овај рад предлаже нови методолошки приступ мерењу количине меке моћи коју државе имају на располагању. Аутор истражује порекло, савремене облике манифестовања и перспективе меке моћи у билатералним међународним односима. У раду се најпре разматра теоријска позадина концепта меке моћи и тренутно постојећи методолошки приступи њеном мерењу кроз детаљан преглед савремене литературе. Аутор разматра најпознатије индексе и истраживања и истиче њихове предности и недостатке, као и озбиљан недостатак практичне корисности за креаторе политике. Други део рада посвећен објашњењу новог приступа, који се заснива на аргументу да главна карактеристика меке моћи није универзалност примене, већ њена променљивост. У пракси ово значи да неки извори меке моћи који су корисни за Русију у њеним односима са Белорусијом, или за САД у односима са Мексиком, можда неће бити подједнако ефикасни између Русије и Украјине и САД и Канаде. Стога истраживање и мерење капацитета за примену меке моћи једне државе треба спроводити кроз студије случаја, посматрајући специфичне елементе меке моћи и њихову конкретну примену у билатералним односима. Оваква истраживања доносе већу корист у погледу корисних предлога политика. Закључни део рада посвећен је потенцијалној примени овог методолошког приступа кроз разматрање студије случаја руске меке моћи у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Bially Mattern, Janice, “Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics”, Millennium – Journal of International Studies, vol 33, 3/2005, pp. 583-612.
  2. Dahl, Robert A., “The Concept of Power”, Behavioral Science, 2, 3/1957, pp. 201–215.
  3. FDI in figures, Internet, http://www.investinserbia.biz/ieis.php, 15/4/2014.
  4. Фемић, Ратко, Ко профитира из српско-руске љубави, Интернет, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/ko-profitira-iz-srpsko-ruske-ljubavi, 16/4/2014.
  5. Gilpin, R., War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  6. Hall, Todd, “An Unclear Attraction: A Critical Examination of Soft Power as an Analytical Category”, The Chinese Journal of International Politics, 3, 2/2010, pp. 189–211.
  7. Information system for coordination of the development assistance to the Republic of Serbia, Isdacon | donation search, Internet, http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/DonationSearch.aspx, 15/4/2014.
  8. Kurlantzick, Joshua, Charm Offensive – How China’s Soft Power is Transforming the World, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2008.
  9. Lebow, Richard Ned, “The power of persuasion”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, pp. 120-140.
  10. Lee, Geun, “A theory of soft power and Korea’s soft power strategy”, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 21, 2/2009, pp. 205-218.
  11. Lukes, Steven, “Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, pp. 83-98.
  12. Marcrambeau, Not persuaded [blog], Internet, https://publicdiplomats.wordpress.com/2012/10/24/not-persuaded/, 3/10/2015.
  13. McClory, Jonathan, “The New Persuaders: An International Ranking of Soft Power”, Institute for Government 7, 2010.
  14. McClory, Jonathan, “The New Persuaders II: A 2011 Global Ranking of Soft Power”, Institute for Government 1, 2011.
  15. McClory, Jonathan, “The New Persuaders III: A 2012 Global Ranking of Soft Power”, Institute for Government 1, 2012.
  16. McClory, Jonathan, The Soft Power 30 – A Global Ranking of Soft Power, Portland, New York, 2015.
  17. Mflash16, New Persuaders: Is it a functional index? [blog], Internet, https://publicdiplomats.wordpress.com/2012/10/25/new-persuaders-is-it-a-functional-index/, 3/10/2015.
  18. Morgenthau, H.J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York, 1948.
  19. Nye, Joseph S. Jr., “Foreword”, in: The Soft Power 30 – A Global Ranking of Soft Power, (edited by Jonathan McClory), Portland, New York, 2015.
  20. Nye, Joseph S. Jr., “Notes for soft-power research agenda”, in: Power in World Politics (edited by Felix Berenskoetter, M. J. Williams), Routledge, London, 2007, pp. 162-172.
  21. Nye, Joseph S. Jr., “Soft Power”, Foreign Policy, 80/1990, pp. 153-171.
  22. Nye, Joseph S. Jr., “The Changing Nature of World Power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, 2/1990, pp. 177-192.
  23. Nye, Joseph S. Jr., Bound to lead – The Changing Nature of American Power, Basic Books, New York, 1991.
  24. Nye, Joseph S. Jr., Get Smart, Internet, https://www.foreignaffairs.com/articles/2009-07-01/get-smart, 15/10/2015.
  25. Nye, Joseph S. Jr., Soft power: the means to success in world politics, Public Affairs, New York, 2004.
  26. Nye, Joseph S. Jr., The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011.
  27. Oguzlu, Tarik, “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, vol. 61, 1/2007, pp. 81-97.
  28. Parmar, Inderjeet, Cox, Michael, Eds., Soft Power and U. S. Foreign Policy – Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives, Routledge, London, 2010.
  29. Philps, Alan, “Interview with Joseph Nye”, The World Today, 2013, pp. 32 – 34.
  30. Purushothaman, Uma, “Shifting Perceptions of Power: Soft Power and India’s Foreign Policy”, Journal of Peace Studies, vol. 17, 2&3/2010, n. pag.
  31. Радун, Бранко, Зашто је Путин толико популаран у Србији, Интернет, http://srb.fondsk.ru/news/2012/01/22/zashto-ie-putin-toliko-popularan-u-srbiii.html, 11/10/2015.
  32. Shambaugh, David, China Goes Global – The Partial Power, Oxford University Press, New York, 2013.
  33. Trunkos, Judit, What is Soft Power Capability and How Does It Impact Foreign Policy?, Institute for Cultural Diplomacy, Columbia, South Carolina, 2013.
  34. Vyas, Utpal, Soft Power in Japan-China Relations: State, Sub-State and Non-State Relations, Routledge, Abingdon, Oxon, 2010.
  35. Waltz, K.N. “Reflection on Theory in International Politics: A Response to My Critics”, in Neorealism and its Critics (edited by R. O. Keohane), Columbia University Press, New York, 1986.
  36. Zahran, Geraldo, Ramos, Leonardo, “From Hegemony to Soft Power: Implications of a Conceptual Change”, in: Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives, (edited by Inderjeet Parmar and Michael Cox), Taylor&Francis, New York, 2010.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 327.8:321.01 53-73
ç