Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС – БОЛЕСТ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏЕРА

Сажетак

Савремени међународни бизнис не препознаје емоције и осећања према човеку, а нарочито према менаџеру. Бити менаџер у једној организацији, подразумева стално присуство хроничног интелектуалног замо­ра што је главни предуслов за настанак менаџерског стреса. Редовним упражњавањем спортско-рекреативних активности и програма, менаџер спречава појаву како замора, тако и стреса и подиже ниво психосоматског статуса здравља свог организма.

кључне речи:

Референце

  1. Благајац, М., Теорија спортске рекреације, Београд, 1994.
  2. Димитријевић, Б., Замор, Београд, 1975.
  3. Ерић, Д., Увод у менаџмент, Београд, 2000
  4. Николић, И., Спортска рекреација менаџера, Београд, 2009.
  5. Николић, И., Спортска рекреација у туризму, Београд, 2006.
  6. Николић, И., Менаџмент у спорту, Нови Сад, 2006.
  7. Ракита, Б., Међународни бизнис и менаџмент, Београд, 2003.
  8. Волков, В. М., Опоравак у спорту, Београд, 1978.
  9. Штука, К., Рекреацијска медицина, Загреб, 1985.
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 159.944.4:005-051 143-152
ç