Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНИ СУД ПРАВДЕ И СРБИЈА 1924-2015.

Сажетак

Међународни суд правде је један од шест главних орга­на Уједињених нација и наследник Сталног суда међународне правде. Краљевина СХС и Република Србија су више пута биле страна у поступку пред овим међународним судовима. Анализа тих процеса и саветодавних мишљења показује да постоји континуитет негативних одлука и саветодавних мишљења када се ради о Србији. Краљевина СХС се реалније односила према тој негативној пракси у контексту заштите својих националних интереса него модерна Репу­блика Србија која годинама инсистира на некритичком односу према МСП иако случајеви БиХ против СРЈ, Хрватска против СРЈ, саветодавно мишљење поводом проглашења независности такозваног Косова и тужба СРЈ против де­сет НАТО држава, убедљиво показују да МСП примењује двоструке стандарде када се ради о Србији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008.
  2. Гускова Е., Историја југословенске кризе 1990-2000, први део, ИГАМ, Београд, 2003.
  3. Гускова Е., Историја југословенске кризе 1990-2000, други део, ИГАМ, Београд, 2003.
  4. Елзесер Ј., Ратне лажи: од косовског сукоба до процеса Милошевићу, Јасен, Београд, 2004.
  5. Кнежевић М., Крстарећа демократија: агресија НАТО на Југославију, Биро Радунић, Београд, 1999.
  6. Крећа М., Пауновић М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002.
  7. Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2012.
  8. Кривокапић Б., Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  9. Костић С., Међународни односи и међународно право, Школска књига, Загреб, 1966.
  10. Ле Фир Л., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008.
  11. Сасоли М., Бувије А., Како право штити у рату: случајеви и документа, Међународни комитет Црвенога крста, Београд, 2003.
  12. Стојановић Р., Србија пред Међународним судом правде, Филип Вишњић, Београд, 2007
  13. Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Службени гласник, Београд, 2009.
периодика Национални интерес 3/2015 УДК 341.645.2:94(497.11) “1924/2015“ 235-255
ç