Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОКВИРУ КРИЗНОГ МЕНАЏМЕНТА – АКТУЕЛНИ ИЗАЗОВИ И ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Сажетак

Рад се бави актуелним међународним питањима, а у оквиру поднаслова главним и актуелним безбедносним и економским изазовима по Р. Србију у средњерочном периоду, са анализом и одређеним погледима и пројекцијом у светлу могућих сценарија. С тим у вези анализирају се најзначајнији политичко-безбедносни изазови односа са НАТО и ОДКБ, економска ситуација са ЕУ и Евразес, као и потенцијални безбедносни, економски и социјални ризици везани за мигрантску кризу. Рад настоји да пружи један поглед и виђење у односима са САД и НАТО, дајући предлоге за у одређеној мери измењене темеље кроз политику међународно-правно гарантоване војне неутралности и директне сарадње са глобалним корпорацијама. Тај образац односи се и на ЕУ, где је изостала политика тзв. „европских предузећа“, карактеристична за ранију политику проширења, које је у случају Србије очито везано за КиМ, тј. неорочену политику придруживања. Полицентрични приступ обухвата и већу безбедносну и економску сарадњу са Р. Кином у оквиру иницијативе „новог пута свиле“ (један појас један пут), као и далеко већу и алтернативну сарадњу са Евразес. Дат је и динамичан приказ промена у светској привреди, тј. међународним економским односима. Крајњи циљ је трансформација позиције Србије у одређеном делу из „објекта у субјекат“, што се рефлектује по њене виталне интересе у региону Западног Балкана, изван арбитрарних опредељивања. На крају, анализира се и проблематика мигрантске кризе са предлогом програма и управљања кризом у циљу њеног контролисања, кроз прекограничну сарадњу.

кључне речи:

Референце

  • Барџић Ж., Ђурић Д. (2016), „Доктрина организације договора за колективну безбедност“, Одитор : часопис за менаџмент, финансије и право, Београд, вол. 2, бр. 3.
  • Бечев Д. (2018), „Understanding Russia’s influence in the Western Balkans“, Hybrid CoEStrategic Analysis, The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, hybridcoe.fi,
  • Вимер, Вили: „Рат против Србије још траје, Косово је амерички носач авиона на земљи“, – интервју, Вечерње новости, 02.2019.
  • Време, 1345, (2016): “Мигрантска криза: Море и зидови«
  • Вулетић Д. (2018), „НАТО и Западни Балкан“, Војно дело, 7/18.
  • Европол: „Грчка остаје кључно чвориште за мигранте“, Танјуг, 27.03.2019;
  • ИПА програм прекограничне сарадње Србије са: Мађарском, Македонијом и Хрватском:
  • http://www.hu-srb-ipa.com/en/,
  • http://www.seio.gov.rs/srl/vesti/919/189/335/detaljnije/usvojen-novi-program-prekogranicne-saradnje-srbija-makedonija-2016-2020/,
  • http://vojvodinahouse.eu/index.php?mact=ListIt2euprogrami,cntnt01,detail,0&cntnt01item=ipa2-hr-srb&cntnt01template_summary=eu-program;
  • Кelly M., Linehan E. to prof. Leon Kort: „Benefits and Effects of General Motors Outsourcing“, Wentworth Institute of Technology, https://melissakelly11.files.wordpress.com/2011/03/gm-outsourcing.pdf
  • Kunz, Josef L. (1956), „Austria’s Permanent Neutrality“, The American Journal of International Law, 50, No. 2.
  • Migration Policy Institute (2015): “Syrian refugees in Turkey: The long road ahead“.
  • Нови “пут свиле”: Кина и Русија спајају целу Евроазију, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:664910;
  • People’s Bank of China (2017): GDP China (official exchange rate): $12.01trillion;
  • Peoples Bank of China /com/world gold council & tradingeconomic.com,
  • Резолуција Скупштине Србије о војној неутралности: сајт МСП од 21.05.2009: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/component/content/article/65-zastita-suvereniteta?
  • Schreiber, Gerhard (1995). Stegemann, Bernd; Vogel, Detlef, ed. Germany and the Second World War, Vol. III, Oxford University Press.
  • Swiss neutrality, Communication DDPS, Federal Palace East Wing, Bern, 4th revised edition, eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/Swiss%20neutrality.pdf,
  • com/world gold council & tradingeconomic.com/peoples bank of china,
  • “The UK and the future of the Western Balkans”, (2018), House of Lords, Select Committee on International Relations 1st Report of Session 2017–19, United Kingdom,
  • William T. Johnsen (1995), Deciphering the Balkan enigma: Using History to Inform Policy, Strategic Studies Institute, U.S: Army War College, Carlisle, Pennsylvania,
  • Woehrel Steven (2013) „Kosovo: Current Issues and U.S. Policy“, Congressional Research Service,
  • http://www.cnbc.com/2017/05/20/us-saudi-arabia-seal-weapons-deal-worth-nearly-110-billion-as-trump-begins-visit.html
  • http://www.politico.eu/article/europe-afghan-refugees-back-reptatriation-timor-sharan-icg/
  • https://www.usatoday.com/story/news/world/2016/06/08/iraq-refugees-return-home-greece/85521598/;
  • http://www.unhcr.org/publications/fundraising/593e53d67/unhcr-global-report-2016-europe-regional-summary.html
  • Putin Brings German Business to Russia! Mercedes-Benz Opens New Factory in Moscow!, https://www.youtube.com/watch?v=08bG0RCnrNg, news 04.2019;
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 327::911.3(497.11) 111-134
ç