Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

МЕЂУНАРОДНА ЛИБЕРАЛНА ИДЕОЛОГИЈА И ДОКТРИНА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Сажетак

У овом раду се разматра развој теорије међународних односа у сферама политике, права и економије. Настоји се да се пронађу заједнички аспекти у њиховом кретању. Циљ је доћи до закључака о потреби иновирања методологије научног рада у овим дисциплинама науке.

кључне речи:

Референце

  1. H. Myint, “The classical theory of international trade and the underdeveloped countries”, “Readings in International Economics”, George Allen and Unwin Ltd, London, 1968.
  2. G. Jelinek, “Die rechtliche Natur der Staatenvertrage”, Wien, 1980.
  3. H. Triepel, “Volkerrecht und Landesrecht”, Leipzig, 1899.
  4. H. Kelsen, “Principles of International Law”, New York, 1952.
  5. B. Balassa, “Trade liberalisation and revealed comparative advantage”, Yale Uni­versity, Economic Growth Center, New Haven Connecticut, 1965.
  6. L. Detlef, “Dynamishe Theorie der Internationalen Arbeitstelung, Ein Beitrag zur Theorie der weitwirtschaftlichen Entwicklung” u “Wirtschaftswissenschaftli­che Abhandlungen”, Heft 25, Duncker Humblot, Berlin 1967.
  7. The poverty of Neorealism” u “Neorealism and its Critics”, Columbia Univ. press, 1986.
периодика Српска политичка мисао 1/2009 УДК: 329.12:327 11-44
ç