Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА МАРКСА, МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА

МАРКСОВИ ПОГЛЕДИ НА НОВИНАРСТВО И СЛОБОДУ ШТАМПЕ

Сажетак

Свест да се посредством штампе идеје могу распростирати брже и ефикасније од било којег облика интерперсоналне комуникације, усмерила је од ране младости Марксово идеолошко опредељење ка пропагандним техникама и методама новинарства, али се о томе у научној јавности још увек недовољно говори. Тумачећи појаве и односе у тадашњем друштву, он је постепено креирао идентитет радничке класе, користећи медијске садржаје за образовање и просвећивање будућих припадника левице. Програми политичког деловања прво су изношени на страницама Нових рајнских новина, у којима је дубински продорно критиковао и разобличавао социјално-економску беду буржоаске елите, указујући на скривене механизме израбљивања пролетеријата. Да би превладао унутрашњу кризу капитализам производи спољне конфликте и ратове, међу првима је констатовао Маркс, закључујући како конзервативна и реакционарна штампа користи цензуру и лажне вести да би манипулисала јавним мњењем и капиталом. Постављајући темеље ангажоване и револуционарне штампе, он је конструисао пропагандне обрасце, технике и алате који се и данас користе у страначкој комуникацији.

кључне речи:

Референце

  • Бишкуп Ј., Маркс као новинар, НИРО „Школске новине“, Загреб и „Просветни преглед“, Београд, 1982.
  • Бјелица М. и Јевтовић З., Историја новинарства, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2006.
  • Вуксановић Д. (2008), Марксово наслеђе и медији, зборник са међународног научног скупа: Маркс и наслеђе, Удружење за филозофију и друштвену мисао, Бања Лука, 2008.
  • Маркс К. и Енгелс Ф., Дела, том I и II, Институт за међународни раднички покрет и Просвета, Београд, 1968.
  • Маркс К., Економско-филозофски рукописи, Напријед, Загреб, 1961.
  • Шутовић М., Карл Маркс: „Аутономија социологије“ и парадокс глобализације, Култура полиса, Нови Сад/Београд, 2015.
  • Bodrijar Ž., Simulakrumi i simulacija, Svetovi, Novi Sad, 1991.
  • Gans H. J., Democracy and the News, Oxford University Press, Oxford, New York, 2003.
  • Herman E. S.  and Chomsky N., Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon, New York, 1988.
  • Marks K.,  Osamnaesti brimer Luja Bonaparte, Službeni glasnik, Beograd, 2011.
  • Marks K., Kraći rani spisi, Dosije studio, Beograd, 2009.
  • Mering F., Karl Marks – istorija njegovog života, Kultura, Beograd, 1958.
  • Perry D. K., Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 2002.
  • Tomić Z., Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016.
  • Sharp G., The Methods of Nonviolent Action – part two of: The Politics of Nonviolent Action. Boston, MA: Porter Sargent, 1973.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 141.82 Marx K.:070.13 131-152
ç