Изабери језик:
Тема броја

МАРКС И МАРКСИЗАМ У ИСТОРИЈСКОЈ ВИЗУРИ

МАРКС, ИСТОЧНО ПИТАЊЕ, ПРАВОСЛАВЉЕ И СОЦИЈАЛНА РЕВОЛУЦИЈА

Сажетак

Маркс није оставио целовиту студију о нацији и националној држави. Али је бавећи се анализом структура и процеса капитал односа, као позадином дубинских процеса настанка нације, пролетаризацијом, и национализацијом сељаштва, оставио је много записа о европским нацијама, у виду луцидних фрагмената, скоро да и није било европског народа о коме није писао. Отуда и његове теоријско-аналитичке рефлексије у публицистичкој форми о источном питању, православљу и социјалној револуцији, у контексту односа великих сила (Русија, Запад, Турска ) и данас имају велики научни, културолошки значај и актуелност. Као да живимо у Марксово време. О радницима нема ко да брине. Левица је под апсолутном контролом крупног капитала. А живо је поново источно питање, као рецидив (нео)колонијализма.

кључне речи:

Референце

  • Вебер М., Привреда и друштво, том I и II, Просвета, Београд, 1976.
  • Вишеславцев Б., Филозофска беда марксизма, Логос, Београд, 2014.
  • Данилевски Н. Ј., Русија и Европа, Досије студио, Београд, 2007.
  • Иглтон T. (2016): Зашто је Маркс био управу, Плато, Београд, 2016.
  • Литаврин Г., Како су живели Византинци, Академска књига, Нови Сад 2017.
  • Мазовер М., Солун град духова: хришћани, муслимани и јевреји 1430-1950 ( друго издање), Досије студио, Београд, 2017.
  • Трубецкој Н., Наслеђе Џингис-Кана: поглед на руску историју са Истока а не са Запада, Бримо, Београд, 2002.
  • Шљукић С., Шљукић М., Друштво и сукоб, Завод за уџбенике, Београд, 2018.
  • Шумпетер Ј., Капитализам, социјализам и демократија, Култура, Београд, 1960.
  • Шутовић М. М., „Манифест, радикална демократија или футуристичка алхемија“, Социолошки преглед, бр. 2, 2018, 559-585.
  • Шутовић М. М.,  „Карл Маркс: „аутономија социологије“ и парадокс глобализације“, Култура полиса, бр. 28, 2015, 121-141.
  • Brodel F., Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, Geopolitika, Podgorica: CID. Beograd, 2001.
  • Hosfeld  R., Karl Marks: Biografija, Karpos, Loznica, 2014.
  • Marx K., Kapital, Prosveta, Beograd, 1979.
  • Marx К., Engels, F., Dela, tom 46, Institut za međunarodni radnički pokret; Prosveta, Beograd, 1979.
  • Marx К., Engels F., Dela, tom 43, Institut za međunarodni radnički pokret; Prosveta, Beograd, 1978.
  • Marx К., Engels F., Dela, tom 13, Institut za međunarodni radnički pokret; Prosveta Beograd, 1976.
  • Marx К., Engels F., Dela, tom 12, Institut za međunarodni radnički pokret; Prosveta, Beograd, 1975.
  • Monteskje Š., Razmatranje o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti, Utopija, Beograd, 2004.
  • Šobe F., Loren M., Međunarodni kulturni I odnosi: istorija I kontekst, Clio, Beograd, 2014.
  • Špengler O., Propast Zapada: nacrti za morfologiju istorije sveta, knjiga 1, oblik I stvarnost, Službeni glasnik, Beograd, 2018.
  • Špengler O., Propast Zapada: nacrti za morfologiju istorije sveta, knjiga 2, svetskoistorijske perspektive, Službeni glasnik, Beograd, 2018.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 141.82 Marx K.:94(4-11) 179-202
ç