Изабери језик:
Тема броја

ИМПУЛСИ ГЕОПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ

МАКРОРЕГИОНАЛНО ГЕОПОЛИТИЧКО СТРУКТУРИСАЊЕ СВЕТА: АКТУЕЛНОСТ МАКИНДЕРОВЕ ХАРТЛЕНД КОНЦЕПЦИЈЕ

Сажетак

Хартленд теорија je класично геополитичко учење коje je формулисао Британац Хелфорд Макиндер пре више од једног века. Ова геополитичка теорија спада у најзначајнија геополитичка учења уопште, чија je актуелност констан­та више од стотину година. Основна структура доктрине копнене моћи дата је у Макиндеровом учењу, које је пресудно утицало на спољнополитички приступ поморских држава према евроазијским државама, а нарочито на дефинисање односа између Велике Британије и САД према Русији. Кључне константе англо-америчког геополитичког и геостратегијског мишљења су у великој мери завештање доктрине копнене моћи X. Макиндера. Макиндер je у свом геополитичком опусу пророчки најавио главне геополитичке и геостратегијске изазове поморској моћи у 20. и 21. веку. Хартленд теорија je у геополитичкој анализи референтна тачка од Николаса Спајкмана па до Роберта Каплана.

кључне речи:

Референце

  1. Арон, Рејмон: Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 2001.
  2. Blouet, Brian (eds.): Global Geostrategy: Mackinder and the Defense of the West, Frank Cass, London and New York, 2005.
  3. Бжежински, Збигњев: Велика шаховска табла, ЦИД Подгорица, Романов Бања Лука, 2001.
  4. Вуковић, Небојша: Логика империје, Николас Спајкман и савремена америчка геополитика, Конрас Нација прес, Београд, 2007.
  5. Gray, Colin: The Geopolitics of the Nuclear Era: Hea­rtland, Rimlands, and the Technological Revolution, Crane Russak, New York, 1977.
  6. Дугин Александар: Основи геополитике – геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  7. Дугин Александар: Основи Геополитике просторно мислити, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  8. Кисинџер, Хенри: Да ли је Америци потребна спољна политика, БМГ, Београд, 2003.
  9. Mackinder, Halford: Democratic Ideals and Rality, Nati­onal Defense University Press, Washington, 1996.
  10. Макиндер, Хелфорд: Демократски идеали и стварност, Метафизика, Београд, 2009.
  11. Mackinder, Halford; Britain and the British Seas, Appl­eton and Company, 1902.
  12. Mackinder, Halford: The Geographical Pivot of History, у (Additional Papers), Democratic Ideals and Rality, Nati­onal Defense University Press, Washington, 1996.
  13. Mackinder, Halford: The Round World and Winning of the Peace, у (Additional Papers), Democratic Ideals and Rality, National Defense University Press, Washington, 1996.
  14. Mahan, Alfred: The Influence of Sea Power Upon History, 1660 1783, Pelican Publishing Company, Gretna, 2003. Parker, William: Mackinder: Geography as an Aid to State­craft, Clarendon press, Oxford, Sydney, 1982.
  15. Sempa, Francis: Mackinder’s World., American Diplomacy, www.unc.edu
  16. Spykman, Nycholas: America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, Harcourt, Brace and Company, New York, 1942.
  17. Степић, Миломир: „Појмовник геополитике“, Гeonoлumuчка раскршћа, бр. 1/2000, Београд, 2000.
  18. Hooson, David: A New Soviet Heartland, University of Br­itish Columbia, New York, 1964.
  19. Cohen, Saul: Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publisher, London New York, 2003.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 327.5::911.3(100) 223-246
ç