Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

ЛОГОПЕДСКА ДИЈАГНОСТИКА У САД

Сажетак

У раду су приказане специфиц̌ности логопедске дијагностике у Сједињеним Америц̌ким Државама (САД). Представљене су процедуре и врсте стандардизованих дијагностичких тестова који се свакодневно користе у пракси са циљем прецизног диференцирања логопедског стања и степена поремећаја. Резултати тестова се пореде са логопедским статистичким подацима типичне популације. Истакнут је значај стандардизованих тестова, различите врсте истих као и одређивања нивоа поремећаја да би се једноставније одредио терапеутски приступ појединцу. Циљ рада је да се представи одличан приступ логопедске дијагностике кроз стандардизоване тестове у САД-у при одређивању говорно-језичких поремећаја. Закључено је да су стандардизовани логопедски тестови од круцијалног значаја за праксу. У раду су наведени многобројни тестови, материјали и процедуре неопходне за процену комуникацијских поремећаја и писање стручних евалуација.

кључне речи:

Референце

  • Bernathal, J.E., Bankson, N.W., & Flipsen, P.Jr. (2013). Articulation and Phonological Disorders (7th edition). Upper Saddle River, 13-20.
  • Fey, M. (1986). Language Intervention with Young Children, San Diego, CA, College-Hill Press.
  • Fey, M., Long S. & Finestack L. (2003). Ten principles of grammar facilitation for children with specific language impairments.  American Journal of Speech-Language Pathology, 12, 3-15.
  • Hedge M.N., & Davis, D. (2009). Clinical Method And Practicum in Speech Language Pathology, (5th edition), 18-106.
  • McCauley R. & Fey M. (2006). Treatmant of language disorders in children. Biltmore, Paul H. Brooks, 1-17.
  • Paul, R. (2007). Language Disorders from Infancy Through Adolescence, (3rd edition), Mosby Elsevier.
  • Rosberry-McKibbin, C. & Hegde, M.N. (2011). An Advanced Review Of Speech Language Pathology, (3rd edition), Austin, Pro-Ed.
  • Salvia, J. & Ysseldyke, J. (2000). Assesment in special and remedial education (8th edition), Boston, MA, Houghton-Mifflin, (2000) str.730.
  • Shipley, K.G., & McAfee J.G. (2004). Assessment in Speech-Language Pathology (3rd edition). New York, Thomson Delmar learning.
периодика Социјална политика 3/2021 3/2021 UDK 376.36(73) 7-19
ç