Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ ИЗМЕЂУ ЕКОНОМИЈЕ, ПРАВА И ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Развој људских ресурса представља једно од битних подручја истраживања економских наука. Управо се област људских ресур­са може дефинисати као онај мост између основних и примењених наука, које су доживеле свој процват у другој половини двадесетог и на почетку двадесет првог века. Потврду оправданости таквог приступа даје, пре свега чињеница да данас најбоље резултате највише на плану економског и технолошког напретка и на томе заснованог квалитета живота постигле оне земље које су највише улагале у развој људских ресурса. А улагање у људске ресурсе не подразумева само новац, већ је то у првом реду опште прихваћени друштвени став о људским ресурсима као највећој вредности. Међутим, економија је у проучавању људских ресурса дуго времена била ограничена у оквирима организације рада њеног унапређивања, унапређивања индивидуалне и групне продуктивности рада, услова рада у микро средини, механизама награђивања, односно обрачуна зарада и тсл. Другим речима, микро економија је доминирала над макро економијом. Наравно, неспоран је значај ових питања и потреба трајног бављења њима. Међутим, економске науке у целини направиле су одлучујући искорак, када су на пла­ну људских ресурса развиле интердисциплинарни приступ, који у свом епицентру има људску личност, као покретача и ствараоца свих друштвених процеса. То је био „Кантов коперникански обрт“ који је отворио пут ка новим теоријским концептима и стратегијама развоја људских ресурса.

 

кључне речи:

Референце

  1. Drucker, P.: „The coming of new Organisation“, Harvard Business Review, 1988.
  2. Krivokapic, B.: Human Rights, Megatrend University, Belgrade, 2009.
  3. Landes, D.: The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York, 1998.
  4. Lubarda, B.: European labour legislation, CID, Podgorica, 2007.
  5. Marinkovic, D.: „Contribution to the new Philosophy of Human Work“, Mega­trend Review, Belgrade, 2010.
  6. Morality and the Economics, Proceedings of the conference of the same name, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2010.
  7. Parsons, T.: Webers Economic Sociology, Oxford University Press, New York, 1947.
  8. Swedberg, R.: Concept of Economic Sociology, Mate, Zagreb, 2006.
  9. Stiglitz, J.: The Roaring Nineties, Penguin Books, London, 2004.
  10. Plato, “The Republic“, “Culture“, Belgrade, 1972.
  11. Vukotic, V.: Psycho-philosophy of business, CID, Podgorica, 2006.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 005.96 173-190
ç