Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЛИБЕРАЛИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Сажетак

У овом раду се разматра однос између либерализма и демократије, политичких идеологија које представљају две компоненте данас тако интригантног појма и праксе либералне демократије. Однос либерали­зма и демократије разматра се кроз анализу њихових међусобних сличности и разлика. Најпре се указује на оно што повезује ова два уређења, а затим на оно што их раздваја и што као такво представља основ за њихов потенцијални сукоб. Циљ рада је да се на основу теоријског разматрања нормативних појмова либе­рализма и демократије укаже на могућност њиховог међусобног супротстављања. Дакле, у овом раду од­нос између либерализма и демократије бива проблематизован осветљавањем конститутивних елемената ових двају учења.

 

кључне речи:

Референце

  1. Џон Стјуарт Мил, О слободи, „Филип Вишњић” , Београд, 1988.
  2. Џон Стјуарт Мил, Разматрања о представничкој влади, Информа­тор, Загреб, 1989.
  3. Алексис де Токвил, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
  4. Ђовани Сартори, Демократија – шта је то?, ЦИД, Подгорица, 2001.
  5. Норберто Бобио, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  6. Норберто Бобио, Будућност демократије, ,,Филип Вишњић“ , Београд, 1990.
  7. Коста Чавошки, Могућности слободе у демократији, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 1995.
  8. Коста Чавошки, „Проблем слободе у демократији“, у: Филозофске студије, стр. 3-69, 1973.
  9. Коста Чавошки, Устав као јемство слободе, Институт за филозофију и друштвену теорију, ,,Филип Вишњић” , Београд, 1995.
  10. Исаија Берлин, Четири огледа о слободи, „Филип Вишњић“, Београд, 1992.
  11. Јирген Хабермас, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  12. Роберт Дал, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  13. Роберт Дал, Увод у економску демократију, Савремена администрација, Београд, 1993.
  14. Дејвид Хелд, Демократија и глобални поредак, ,,Филип Вишњић”, Београд, 1997.
  15. Џон Пламенац, Демократија и илузија, ЦИД; Побједа, Подгорица, 2006.
  16. Џон Ролс, Политички либерализам, ,,Филип Вишњић”, Београд, 1998.
  17. Френк Канингам, Теорије демократије, ,,Филип Вишњић”, Београд, 2003.
  18. Вучина Васовић, Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006.
  19. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  20. Милан Матић, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  21. Александар Новаковић „Либерализам и демократија”, Српска политичка мисао, бр. 04/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  22. Срђан Перишић, „Либерализам VS демократија: ограничавање по­литичке демократије искорак ка изградњи глобалног нихилистичког друштва”, Српска политичка мисао, бр. 03/2009, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 329.12:321.7 283-302
ç