Изабери језик:
Тема броја

ПРОМИШЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ФЕНОМЕНА - ТЕОРИЈА И ПРАКСА

„ЛАЖНЕ ВЕСТИ” ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ: (САМО)РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР И ИЗАЗОВИ У ПРАКСИ

Сажетак

„Лажне вести”, или исправније – дезинформације и као феномен и као термини јесу у хиперинфлацији. Ни у пракси, ни у медијској теорији, а ни у медијском праву не постоји јасан консензус шта све спада под „лажне вести”, односно који је то „непријатељ борбе”. У међувремену, „лажне вести”, нарочито дезинформације на интернету, почеле су да одлучују о онима који одлучују, да утичу на изборне одлуке и креирају друштвену и политичку стварност. За дисеминацију „лажних вести” оптужују се институционални извори, политички лидери и медији, међутим, оне своје место проналазе и на друштвеним мрежама где се немерљивом брзином шире. Истраживање Оксфорд интернет института показује да је, током мид-терм избора у САД-у у новембру 2018. године, број линкова ка „лажним вестима” први пут премашио број линкова ка професионалним медијима.

Овај рад тежи да допринесе постојећој дебати о покушају јасног дефинисања појма дезинформација, посматрајући га како са становишта медијске теорије, тако и са становишта медијске етике, медијског права и интернет права. Рад анализира постојеће појмовно одређивање појма дезинформација од стране међународних организација, као и често непостојање јасног одређења према овом појму од стране појединачних држава. Предмет анализе су и домети саморегулације, кроз саморегулаторне механизме струковних, пре свега новинарских удружења, али и такозване „псеудорегулације” у којој компаније које послују наднационално, као што су Фејсбук (Facebook), Гугл (Google), Твитер (Twitter), Мозила (Mozzila), почињу саме себе да регулишу.

кључне речи:

Референце

  • Allcott, Hunt and Matthew Gentzkow. 2017. “Social Media and Fake News in the 2016 Election.” Journal of Economic Perspectives 31 (2): 211–236. doi=10.1257/jep.31.2.211
  • AP. 2018. “Pope: ‘Fake news’ is evil, journalists must search for truth” 24. January 2018 https://apnews.com/fbb8cc4bbf554906af96cd7a189aa767/Pope:-‘Fake-news’-is-evil,-journalists-must-search-for-truth
  • Bakshy, Eytan, Solomon Messing and Lada Adamic. 2015. “Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook.” Science 348 (6239): 1130–1133 DOI: 10.1126/science.aaa1160
  • Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. 2019. The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Oxford: Oxford Internet Institute.
  • Brett, Will. 2016. “It’s Good to Talk: Doing Referendums Differently.” The Electoral Reform Society’s report.
  • Ceft, Vinton G. 2018. “Unintended Consequences.” Communications of the ACM 61 (3): 7. doi: 10.1145/3184402.
  • CNN. 2018. “Trump clashes with Acosta in testy exchange.” https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/11/07/trump-jim-acosta-enemy-of-the-people-midterms-sot-vpx.cnn
  • Dentith, Matthew X. R. 2017. “The Problem of Fake News.” Public Reason 8 (1-2): 65–79.
  • European Commission [EC], 2018, A multi-dimensional approach to disinformation – Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • European Commission [EC], COM(2018) 236 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Tackling online disinformation: a European Approach, 26.04.2018, Brussels
  • European Commission [EC], JOIN (2018) 36 final, Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions:“Action Plan on disinformation: Commission contribution to the European Council (13–14 December 2018).”05 December 2018, Brussels.
  • European Commission Digital Single Market (ECDSM). 2018. “Code of Practice on Disinformation.” Digital Single Market. 26 September 2018. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
  • European Commission, European External Action Service (EC EEAS). 2019. “Action Plan Against Disinformation: Report on Progress.” June 2019. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf
  • Farhall, Kate, Andrea Carson, Scott Wright, Andrew Gibbons, and William Lukamto. 2019. “Political Elites’ Use of Fake News Discourse Across Communications Platforms”, International Journal of Communication (13), 4353–4375.
  • Fletcher, Richard. 2020. “Trust will Get Worse Before it Gets Better” in Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020, ed. Nic Newman, 30–33. University of Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
  • Gillmor, Dan. 2004. We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.
  • Grbeša, Marijana. 2005. “Kriza javnog komuniciranja i ideja građanskog novinarstva.” Političko obrazovanje 1(3): 184–196.
  • Hornle, Julia. 2009. Cross-Border Internet Dispute Resolution. Cambridge: Cambridge University Press.
  • House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee [House of Commons]. 2018. Disinformation and ‘fake news’: Interim report, Fifth report of Session 2017–19. Published on 29 July 2018. Poslednji pristup 30. januar 2020. https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/363.pdf
  • Istinomer. 2018. „Lažne vesti kao oružje ‘specijalnog rata’ protiv Srbije.” 20. Jun 2018. https://www.istinomer.rs/analize/lazne-vesti-kao-oruzje-specijalnog-rata-protiv-srbije/
  • Jevtić, Milica. 2016. „Građansko i profesionalno novinarstvo u medijima u Republici Srbiji”. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Јevtić, Milica. 2017. „Novinarstvo u eri post-istine.“ Godišnjak Fakulteta političkih nauka 18 (2): 121–137.
  • Kulić, Milica. 2019. „Definisanje lažnih vesti: stari koncept, novi pojmovi.” U Vjerodostojnost medija: Doba lažnih informacija, ur. Zarfa Hrnjić Kuduzović, Milica Kulić i Jelena Jurišić, zbornik radova devete regionalne naučne konferencije Vjerodostojnost Medija, 5–19. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
  • Mancini, Paul. 2015. “Fragmentation, Digitalisation and Consequences on Democracy.”, Presentation on The Eight Central and East–European Communication and Media Conference (CEECOM2015), Zagreb, 15. Jun 2015.
  • Marsden, Chris. 2018. “Law and Technology: How Law and Computer Science Can Work Together to Improve the Information Society – Seeking to remedy bad legislation with good science”, Communications of the ACM 61 (1): 29–31. doi: 10.1145/3163907.
  • Marchal, Nahema, Lisa-Maria Neudert, Bence Kollanyi and Philip N. Howard and John              Kelly. 2018. “Polarization, Partisanship and Junk News Consumption on Social Media During the 2018 US Midterm Elections.“ Data Memo 5. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda.
  • Martinoli, Ana. 2017. „Fake news – medijska produkcija i kriza novinarstva u doba post              istine.” Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti 32: 43‒60.
  • Mitić, Aleksandar. 2019. „Medijsko izveštavanje tokom NATO bombardovanja 1999. godine: Koren četiri globalna komunikaciona procesa.” Izlaganje na Međunarodnoj konferenciji „Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima” u organizaciji Udruženja novinara Srbije i Radio-televizija Srbije (RTS) Beograd, 23. april 2019.
  • Morozov, Evgenij. 2011. The net delusion: The dark side of Internet freedom. New York: Public Affairs.
  • Murray, Andrew. 2007. The Regulation of Cyberspace Control in the Online Environment. Oxon: Routledge-Cavendish.
  • Nenadić, Iva. 2019. “Unpacking the “European approach” to tackling challenges of disinformation and political manipulation.” Internet Policy Review 8 (4). doi: 10.14763/2019.4.1436. https://policyreview.info/articles/analysis/unpacking-european-approach-tackling-challenges-disinformation-and-political.
  • Pavlik, John. 2001. Journalism and new media. New York: Columbia University Press.
  • Phillips, Whitney. 2019. “The Toxic We Carry”. The Columbia Journalism Review. Poslednji pristup 30. januara 2020. https://www.cjr.org/special_report/truth-pollution-
  • Poole, Steven. 2019. “Before Trump: the real history of fake news.” The Guardian. 22. November 2019 https://www.theguardian.com/books/2019/nov/22/factitious-taradiddle-dictionary-real-history-fake-news
  • Pope, Kyle. 2019. “Beyond Facts.” Columbia Journalism Review. Poslednji pristup 30. januara 2020. https://www.cjr.org/special_report/beyond-facts-disinformation.php
  • Reed, Chris. 2012. Making Laws for Cyberspace. Oxford: Oxford University Press.
  • Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). OJ L 119. 4.5.2016, p. 1–88.
  • Reuters Institute for the Study of Journalism [RIFSJ]. 2020. Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020. Oxford: University of Oxford
  • Reuters. 2018. “EUʼs Juncker takes aim at Hungaryʼs Orban over fake news” 14. December 2018. https://www.reuters.com/article/us-eu-cyber-disinformation/eus-juncker-takes-aim-at-hungarys-orban-over-fake-news-idUSKBN1OD1U8
  • Reuters. 2019. “Russiaʼs Putin signs law banning fake news, insulting the state online” 18. Mart 2019. https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-fakenews/russias-putin-signs-law-banning-fake-news-insulting-the-state-online-idUSKCN1QZ1TZ
  • Reuters Institute for the Study of Journalism [RIFSJ]. 2020. Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020. ed. Nic Newman. Oxford: University of Oxford
  • Rizzo, Salvador. 2020. “Anatomy of a Trump rally: 67 percent of claims are false or lacking evidence”. The Washington Post https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/07/anatomy-trump-rally-percent-claims-are-false-or-lacking-evidence/
  • Rose, Јonathan. 2016. “Brexit, Trump, and Post-Truth Politics.” Public Integrity 19 (6): 555–558. doi: 10.1080/10999922.2017.1285540
  • Ružić, Nataša i Vladan Lalović. 2016. „Uloga Hersta i Pulitzera u manipuliranju javnošću pri izvještavanju o Španjolsko-američkom ratu.” Časopis za suvremenu povijest 48 (2): 531–550.
  • Ružić, Nataša. 2018. „Uloga medijske i informacione pismenosti u eri dezinformacija i lažnih  vijesti.” U Mediji Balkana: Zbornik u čast prof. dr Dubravki Valić Nedeljković, ur. Dejan Pralica, 191‒205. Filozofski fakultet Novi Sad
  • Satariano, Adam and Amie Tsang. 2019. “Who’s Spreading Disinformation in U.K. Election? You Might Be Surprised.” The New York Times, 12. December 2019. https://www.nytimes.com/2019/12/10/world/europe/elections-disinformation-social-media.html
  • Savet za štampu. 2015. Kodeks novinara Uputstva i smernice. Beograd: Dia-Art.
  • Selva, Meera. 2020. “Journalism under Fire” in Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2020, ed. Nic Newman, 28–30. University of Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
  • Selva, Meera and Richard Fletcher. 2019. “Brexit: democracy needs journalists to be transparent about their political sources.” The Conversation. 25. October 2019 https://theconversation.com/brexit-democracy-needs-journalists-to-be-transparent-about-their-political-sources-125889?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1572012017
  • Slavković, Stefan. 2019. „Zbunjivanje kao tehnologija upravljanja – Trijumf prevare.” NIN. 24. oktobar: 30–32.
  • Surculija Milojevic, Jelena. 2015. “The Right of Reply: A Tool For an Individual to Access the Media”. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Vol 9 (13): 225–238.
  • Surčulija Milojević, Jelena. 2016. „Dozvolјenost ograničenja slobode izražavanja u skladu sa evropskim instrumentima i medijskim zakonodavstvom Republike Srbije.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Surculija Milojevic, Jelena. 2018–2019. “Defamation as a “Weapon” in Europe and in Serbia: Legal and Self-Regulatory Frameworks.” Journal of International Media & Entertainment Law 8 (1): 99–128.
  • The Guardian. 2018a. “EU raises funds to fight ‘disinformation war’ with Russia” 14. December 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/eu-disinformation-war-russia-fake-news
  • The Guardian. 2018b. “Emmanuel Macron promises ban on fake news during elections” 3. January 2018. https://www.theguardian.com/world/2018/jan/03/emmanuel-macron-ban-fake-news-french-president
  • The Guardian. 2019. “Mark Zuckerberg calls for stronger regulation of internet”. 30 March 2019. https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/30/mark-zuckerberg-calls-for-stronger-regulation-of-internet
  • The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, FOM.GAL/3/17, Joint Declaration on Freedom of Expression and “Fake News”, Disinformation and Propaganda, 3 March 2017.
  • Tandoc, Edson C. Jr, Zheng Wei Lim and Richard Ling. 2018. “Defining ‘Fake News’.” Digital Journalism 6 (2):137-153 doi: 10.1080/21670811.2017.1360143
  • Törnberg, Peter. 2018. “Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion.” PloS One 13 (9): 1-21
  • Tworek, Heidi and Paddy Leerssen. 2019. “An Analysis of Germany’s NetzDG Law.” Institute for Information Law (IVIR). 15 April 2019. https://www.ivir.nl/publicaties/download/NetzDG_Tworek_Leerssen_April_2019.pdf
  • Vosoughi, Soroush,  Deb Roy and Sinan Aral. 2018. “The spread of true and false news online.” Science 359: 1146–1151.
  • Wardle, Claire. 2017. “Fake News. It’s Complicated.” First Draft. 16. February 2017. https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/
  • Wardle, Claire. 2019. “Information disorder: ‘The techniques we saw in 2016 have evolved’.” First Draft 21. October 2019. https://firstdraftnews.org/latest/information-disorder-the-techniques-we-saw-in-2016-have-evolved/
  • Zakon o elektronskim medijima, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/2014, 6/2016.
  • Zakon o javnim medijskim servisima, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/2014, 103/2015, 108/2016.
  • Zakon o javnom informisanju i medijima, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 83/2014, 58/2015, 108/2016.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 316.774:32.019.5 177-204
ç