Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ И ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Сажетак

У раду се указује на неопходност повезаности културне по­литике и образовања у условима мултикултурног друштва. Комплексан процес реформе друштва захтева и трансформацију свих структура образовног система, а она се успешно може одвијати само у условима сарадње и комплементарних активности различитих сегмената формалног образовања. Пружањем знања о друштвеној структури, о друштвеној моћи, о правима, обавезама и одговорностима појединаца у друштву, али и у оквиру школског система, као и избором садржаја из културе (националне и других култура), школа би надишла своју традиционалну улогу и прерасла у средиште културе. Остваривањем концепта промовисања различитих културолошких садржаја, који долазе из сопствене културе, као и других култура, унутар институционализованог образовања, остварује се афирмативан однос према националном и културном идентитету, као и мултикултурализму и започиње процес њиховог усвајања и чувања. Избором и контролом културних идентитета и вредно­сти, који се представљају унутар институционализованог система образовања, отвара се могућност да се путем образовања развија или онемогућује толеранција међу културама у једној држави или између култура различитих држава.

кључне речи:

Референце

  1. Делор Жак, Образовање скривена ризница, Министарство просвете Републи­ке Србије, Београд, 1996.
  2. Жирар Августин, Културни развој, Завод за културу Хрватске, Загреб, 1977.
  3. Зборник, Уважавање различитости и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2003.
  4. Илић Веселин, Религија и култура, Просвета, Ниш, 1995.
  5. Лечнер Џ. Френк и Боли Џон, Култура света: зачеци и исходи, Clio, Београд, 2006.
  6. Месић Милан, Мултикултурализам друштвени и теоријски изазови, Школска књига, Загреб, 2006.
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 316.74:37 173-186
ç