Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ КОНЦЕПТА И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

КРИЗА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕФЕКТИ ПРИДРУЖИВАЊА

Сажетак

У раду се разматра једно од највећих проблема данас у свету – криза у Европској унији и евро зони као „срцу“ Уније, посебно из аспекта финансијске и банкарске кризе. У првом реду се врши дубља анализа финансијске кри­зе, велики потреси у банкарском, фискалном и берзанском сектору, а затим нарастање и експлозивно ширење дужничке кризе. Посебно се истражују фактори који доводе до то­га да Европска унија не може постати хомоген систем. Одступања од захтева Мастрихтског споразума и стварање дужничких економија, немогућност управљања дуговима у ситуацији глобалног експлозивног раста, емисија виртуелног новца од стране ЕЦБ и одвајање финансијско-спекулативне од реалне економије су битни фактори настанка и продужавања ове кризе. Посебно je интересантно истраживање слома економија периферије еврозоне и саме кризе у овој зони, с посебним освртом на „конструкциону грешку“ при формирању еврозоне и могућности деконструкције. У таквим кризом оптерећеним односима у ЕУ и еврозони прелази се на истраживање свих најважнијих позитивних и негативних последица у случају придруживања Србије овим интеграционим целинама.

кључне речи:

Референце

  1. Јањевић, Милутин: Европска монетарна унија, евро на европској u светској сцени, Међународна политика, Београд, 1998.
  2. Вукмирица, Вујо, Шпирић Никола: Економска и мо­нетарна интеграција Европе, Економски факултет, Бања Лука, 2005.
  3. Једнак, Јово: Економија Европске уније, Београдска висока пословна школа, Београд, 2010.
  4. Јовановић, Никола: Европска економска интеграција, Економски факултет, Београд, 2001.
  5. Комазец, Слободан: Слом долази у вртлогу финансијске кризе, Астерих, Београд, 2012.
  6. Комазец, Слободан: Глобална финансијска криза и еко­номска криза у Србији, Чигоја, Београд, 2010.
  7. Комазец, Слободан: Долар, евро и криза светског моне­тарног система, Астерих, Београд, 2011.
  8. Кнежевић, Милош: Евроскептицизам, Заслон, Шабац, 2008.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 339.747+338.124.4(4-672EU) 21-62
ç