Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КРИТИКА ПРОПОРЦИОНАЛНИХ ИЗБОРНИХ СИСТЕМА У ДУБОКО ПОДИЈЕЉЕНИМ ДРУШТВИМА

Сажетак

Рад се бави теоријском концептуализацијом пропорционалног изборног система страначких листа у дубоко подијељеним друштвима и критиком упућеном на њихов рачун. У обзир се узимају постконфликтне или државе склоне конфликту са наглашеним националним, етничким, вјерским, расним или другим расцјепима око којих се формира поље политике и у којима се примјењује пропорционални изборни систем страначких листа. Циљ рада је да се изложе аргументи који иду у прилог критици пропорционалних изборних система страначких листа и њихових ефеката. Са обзиром да је изборни систем један од кључних механизама управљања конфликтима и постизања мира и политичке стабилности, сматра се да пропорционални изборни систем доприноси политичкој стабилности јер омогућава представљеност друштвених сегмената у парламенту. Ипак, постоје теоретичари који са различитих теоријско-емпиријских становишта критикују пропорционални изборни систем и сматрају да он још више продубљује социјалне расцјепе и нарушава политичку стабилност.

кључне речи:

Референце

  1. Бибер, Флоријан: Институционализирање етничности – постигнућа и неуспјеси након ратова у Босни и Херцеговини, на Косову и Македонији, Форум Босна, Сарајево, 2004.
  2. Bogaards, Matthijs: „Electoral choices for divided societies: multi-ethnic parties and constituency pooling in Africa“, Commonwealth and Comparative Politics, 43:3, pp. 59–80, 2003.
  3. Duverger, Maurice: Political Parties: their Organization and Activity in the Modern State, North, B. and North R., tr. New York: Wiley, Science Ed., 1963.
  4. Horowitz, Donald: Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkeley, CA, 1985.
  5. Horowitz, Donald: A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided Society, University of California Press, Berkeley, CA, 1991.
  6. Horowitz, Donald: „Constitutional Design: Proposals versus Processes“, in: Andrew Reynolds (ed.), Architecture of Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002.
  7. Lijphart, Arend: Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven, CT, 1977.
  8. Lijphart, Arend: „The Alternative Vote: A Realistic Alternative for South Africa?“, Politikon, 18:2, 91-101, 1991.
  9. Lijphart, Arend: „Constitutional Design for Divided Societies“, Journal of Democracy, 15:2, pp. 96-109, 2004.
  10. McGarry, John: Northern Ireland and the Divided World – The Northern Ireland Conflict and the Good Friday Agreement in Comparative Perspective, Oxford University Press Inc., New York 2001.
  11. McGarry, John., O’Leary, Brendan: „Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict, and its Agreement. Part 1: What Consociationalists Can Learn from Northern Ireland”, Government and Opposition, Blackwell Publishing, 41, No. 2, pp. 43-63, 2006.
  12. McGarry, John., O’Leary, Brendan, „Consociational Theory, Northern Ireland’s Conflict, and its Agreement 2. What Critics of Consociation Can Learn from Northern Ireland”, Government and Opposition, Vol. 41, No. 2, pp. 249–277, 2006.
  13. Mozaffar, Shaneen: „Electoral Rules and Post-Civil War Conflict Management: The Limitations of Institutional Design“, in: Matthew Hoddie and Caroline A. Hartzell (eds.), Strenghtening Peace in Post-Civil War States, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2010.
  14. Rabushka, Alvin., Shepsle, Kenneth: Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability, Merrill, Columbus, OH, 1972.
  15. Rae, Douglas: The Political Consequences of Electoral Laws, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971.
  16. Reilly, Benjamin: Democracy in Divided Societies – Electoral Engineering for Conflict Management, Cambridge University Press, 2001.
  17. Reilly, Benjamin, „Electoral Systems for Divided Societies“, Journal of Democracy, 13:2, pp. 156-170, 2002.
  18. Reilly, Benjamin: „Political Engineering and Party Politics in Conflict-Prone Societies“, Democratization, 13:5, pp. 811-827, 2006.
  19. Reynolds, Andrew., Reilly Ben: The International IDEA Handbook for Electoral System Design, Institute for Democracy and Electoral Assistence, Stockholm, 1997.
  20. Reynolds, Andrew: Electoral Systems and Democratization in Southern Africa, Oxford University Press, Oxford, 1999.
  21. Rokkan, Stein: Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development, Universitetsforlaget, Oslo. 1970.
  22. Sartori, Giovanni: „Political Development and Political Engineering“ in:D. Montgomery and A.O. Hirschman (eds.), Public Policy, Vol. XVII, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 261-298, 1968.
  23. Sisk, Timothy: Democratization in South Africa: The Elusive Social Contract, Princeton University Press, Princeton, 1995.
  24. Tsebelis, George: „Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism“, British Journal of Political Science, Vol. 25, 289-325, 1995.
периодика Политичка ревија 4/2015 УДК 342.827.2:316.48 167-183
ç