Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ - СВЕТ У КРИЗИ

КРАЈ ХЛАДНОГ РАТА, ВЕЛИКА СИЛА И ГЕОПОЛИТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА – Прилози за једну студију случаја

Сажетак

У тексту се полази од увида да су експоненцијални раст броја становника на Земљи, исцрпљеност природних ресурса, и борба за привилеговану позицију у дистрибуцији њиховог остатка, представљали кључне детерминанте геополитичке и геоекономске стратегије једине актуалне велесиле на планети у постхладноратовском раздобљу њене спољне политике. На примеру ратова против Ирака и Авганистана, али и снажног инволвирања у догађања у арапском свету током 2011. године („арапско пролеће“) ауторка тестира своју хипотезу дa je моралистички интониран дис­курс којим су ови амерички спољно-политички акти у јавности били легитимизовани („борба против тероризма“, „успостављање поретка демократије“, „заштита угрожених људских права“) представљао, заправо, реторичку камуфлажу оних аутентичних, енергетско-интересних мотива са којима су им САД и њихове западно-европске савезнице прибегавале. Са сличним мотивима актуални глобални хегемон je, према налазима овог истраживања, упливисао и на догађања на просторима Косова и Метохије, која су окончана окупацијом, доцнијим сепарирањем од остатка српског државног организма, а потом и међународно-правним субјективизовањем ове некадашње српске покрајине. Закључни део текста је својеврстан пледоаје ауторке за нове и радикално другачије обновљиве видове енергије, мање девастирајуће по човеково, животно важно, природно окружење, али као потенцијални разлози за ратне сукобе међу државама и њихову трку у наоружавању, и по изгледе за његов врсни опстанак на планети у једном непосреднијем и ургентнијем смислу те речи.

кључне речи:

Референце

  1. Brzezinski, Zbignev, K. (1997) The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York.
  2. Čomski, Noam (2007) Imperijalne ambicije, Rubikon, Novi Sad.
  3. Čomski, Noam (2008) Intervencije, Rubikon, Novi Sad.
  4. Folk, Ričard (2003) Veliki teroristički rat, IP „Filip Višnjić“, Beograd.
  5. Gervasy, Tomm (1981) Arsenal of Democracy American Military Power in 1980 ’s and the Origins of the New Cold War, Grove Press, New York.
  6. Giddens, Anthoni (1998) The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge Polity Press, Cambridge.
  7. Goldblat, Josef (1985-ed.), Non-proliferation: The Way and the Wherefore, Taylor & Francis, London and Phila­delphia
  8. Goldhamer, H. and Shills, E. A. (1979) “Types of Power and Status“, American Journal of Sociology, 45, pp. 170-179.
  9. Hart John & Clevestig, Peter (1995) “Reducing Security Threats from Chemical and Biological Materi­als”, http.www.sipriyearbook.org/view/9780199581122gill/sipri-978019958122-divl-93.xml., pristupljeno 8.9.2011.
  10. Hofman, Brus (2000) Terorizam iznutra, Narodna knjiga,
  11. Holt, Jim, „It’s the Oil“ (2007) London Review of Book, 29, no. 20, pp. 3-4.
  12. Huntington, Samuel (1981) American Politics: the Promise of Disharmony, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts and London.
  13. Huntington, Samuel, P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, New York.
  14. Iveković, Ivan (2003) ”SAD, Irak i geopolitika nafte”, Repu­blika, 308-309, str. 32-40.
  15. Jo, J. & Gartzke, E. (2007) “Determinations of Nuclear Weapons Proliferation”, Journal of Conflict Resolution, 51, pp. 11-20.
  16. Katznelson, Ira & Kesselman, Mark (1987) The Politics of Power, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
  17. Kohn, Marjorie (2002) „NATO bombing of Kosovo: Hu­manitarian Intervention or Crime Against Humanity?“ International Journal for Semiotics of Law, 15 no.1, pp. 79-106.
  18. Klusmeyer, Douglas & Suhrke, Astri (2004) “Comprehen­ding ‘Evil’”: Challenges for Law and Policy”, Et­hics and International Affairs , vol. 16, no.1, pp. 27-42.
  19. Krauthammer, Charles (1990/91) „The Unipolar Moment“, Foreign Affairs, vol. 70, no.1, pp. 23-33.
  20. Minkler, Herfrid (2009) „O Američkoj imperiji“, starisajt.nspm.rs/koment2006/2006_o_američkoj_imperiji.htm, pristupljeno 10.10.2011.
  21. Naj, Džozef (2004) Paradoks američke moći, BMG, Beo­grad.
  22. Pillar, Paul, R. (2001) Terrorism and US. Foreign Policy, Brookings Institution Press, Washington D.C.
  23. Pillar, Paul, (2010) “Dictators Learn Their Lessons”, Na­tional Interst, March 25, p. 8-9.
  24. Ponomarjova, Jelena (2008) „Kvazidržavost kao instrument hegemonije: slučaj Kosovo“, Nova srpska politička misao, XVI, no.1-2, str. 105-120.
  25. Risen, James (2002) „Iraq-Terror Acts by Baghdad Have Waned, U.S. Aides Say”, New York Times, Fe­bruary 6, 2010.
  26. Roberts, Paul Craig (2011) “The End of History: Now that the CIA’s proxy army has murdered Gadhafi, what next for Libya?”, www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27205, pristupljeno 10.11.2011.
  27. Savić, Mile (2010) „Bezbednost i opstanak u modernom ogledalu“, u: V.Cvetković (prir.) Rizik, moć, zaštita, Službeni glasnik & Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 19-36.
  28. Sobran, Joseph (1997) „The (New) Ugly American“, Ameri­ca’s Intervention in The Balkans, The Lord Byron Foundation for Balkan Studies,
  29. Tabb, William, K. (2001) Progressive Globalism-The Amo­ral Elephant: Globalization and the Struggle for Social Justice in the Twenty-First Century, Montly Review Press, New York.
  30. Vidal, Gor (2004) Rat iz snova, Čarobna knjiga, Beograd.
  31. Volkmann-Schluk, Karl Heinz (1977) Politička filozofija, Naprijed, Zagreb.
  32. Walt, Stephen (2005) Taming American Power, W. Nor­ton and co, New York and London.
  33. Whomley, John (2002) “Bush’s Axis of Enemies”, The Hu­manist, 62, no.1, pp. 13-18.
периодика Национални интерес 2/2012 УДК 327::911.3 79-99
ç