Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАН И ЕВРОПА

КОСОВО И ЗАПАДНИ БАЛКАН – ПИТАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ СТАБИЛНОСТИ И ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Циљ овог чланка јесте да анализира положај Косова у контексту питања регионалне стабилности и европске безбедности. Након једнострано проглашене независности јужне српске покрајине неизвестан је опстанак хришћанске мањине и културне баштине која се налази на тој територији. Аутор чланка користи историјски метод заједно са компаративним методом како би указао на еволутивни развој косовског проблема са становишта положаја хришћанске мањине. Правећи паралелу између протеривања хришћанског становништва са територије Турске почетком 20. века и прогона хришћана са Косова почетком 21. века, аутор указује на сличности и разлике између та два случаја. Поред тога, он подвлачи да је неопходно обезбедити боље услове за српску мањину на Косову.

кључне речи:

Референце

  1. Kunz, А., ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité tous azimuts”, Horizons et débats, n°18, 5 mai 2008, Zurich, http: //www.horizonset-debats.ch/index.php?id=916
  2. Bruneteau, Bernard, Le siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de l’Arménie au Rwanda, Armand Colin, 2004.
  3. Huntington, S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Foreign Affairs, 1993; Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs, Novembar-Decembar 1996.
  4. Duijzings, G. Religija i identitet na Kosovu, Beograd, 2005.
  5. Inan, Ceren La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927, 2007. (http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20DER.OKAPFIN.pdf).
  6. Atman, Sabri “La Turquie doit reconnaître le génocide assyro-chaldéen de 1915”, http://www.imprescriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 327(497.115)(497-15) 23-57
ç