Изабери језик:
Тема броја

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ

КОСОВО И МЕТОХИЈА: ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ БРЗОГ РЕШЕЊА И ЗАМРЗНУТОГ КОНФЛИКТА

Сажетак

Према косовско-метохијском проблему постоје различити ставови – док за арбанашки чинилац нема дилеме о тзв. косовској независности којој недостаје само признање званичног Београда и чланствo у УН, у српском друштву сагласје о Покрајини као неупитном делу Србије не постоји. Српска политичка номенклатура, грађанистички и прозападно оријентисане странке, организације и утицајни појединци су за „брзо решење“ по цену губитка целе или дела косовско-метохијске територије. С друге стране, национално профилисана елита, Српска православна црква и велика већина народа су за очување Уставом и Резолуцијом 1244 СБУН дефинисане целовитости Србије, тј. за тактичко одлагање одлуке до (још) повољнијих међународних прилика. У раду се анализирају последице прве и друге опције и истиче се да би Србија евентуалним губитком Косова и Метохије постала вишедимензионално оштећена, инвалидна држава. Будући да се на глобалном плану односи мењају у српску корист, аутор истиче предности активног „замрзнутог конфликта“ као тренутно јединог ефикасног начина да се сачувају становништво, територијални интегритет, непроцењиви природни ресурси, идентитетски репери, геополитичке предности, међународни кредибилитет земље и народа.

кључне речи:

Референце

  • Божић Светислав, „Драгоцени слојеви прошлости“, Печат, бр. 500/2017, ИП „Наш Печат“, Београд, 15. децембар 2017.
  • Вујић Слободан, „Минерално-сировински комплекс Косова и Метохије“, у зборнику: Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала? (приредио Часлав Оцић), друго, допуњено издање, Институт за европске студије, Београд; Светигора, Цетиње; Дом културе „Грачаница“, Грачаница; Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин; ТВ „Храм“, Београд, 2019, стр. 107–114.
  • Кнежевић Милош, Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  • Кршић Јован, „Етнички Албанци на Косову и Метохији: демографске промене, 1948-2011“, у зборнику: Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала? (Часлав Оцић), друго, допуњено издање, Институт за европске студије, Београд; Светигора, Цетиње; Дом културе „Грачаница“, Грачаница; Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин; ТВ „Храм“, Београд, 2019, стр. 81–105.
  • Пандуревић Винко, Нови хладни рат и Србија, Представништво Републике Српске; Свет књиге, Београд, 2018.
  • Степић Миломир, „Географске основе геополитичког положаја Косова и Метохије“, у зборнику: Косово и Метохија – изазови и одговори (приредио Милош Кнежевић), Институт за геополитичке студије, Београд, 1997, стр. 229–247.
  • Степић Миломир, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд, 2001.
  • Степић Миломир, „Од (нео)класичних ка постмодерним геополитичким постулатима“, у зборнику: Свет и нове геополитичке парадигме (приредио Миломир Степић), Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр. 13–36.
  • Степић Миломир, „Косово за нешто – своје за своје“, Печат, бр. 508/2018, ИП „Наш Печат“, Београд, 23. фебруар 2017.
  • Степић Миломир, „Косово и Метохија као индикатор новог биполаризма“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. XXV, св. 61, бр. 3/2018, стр. 27–49.
  • Степић Миломир, „Српски геополитички императиви у контексту глобалних промена: Косово и Метохија“, у зборнику: Косовска вертикала или неоколонијална хоризонтала? (приредио Часлав Оцић), друго, допуњено издање, Институт за европске студије, Београд; Светигора, Цетиње; Дом културе „Грачаница“, Грачаница; Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин; ТВ „Храм“, Београд, 2019, стр. 237–254.
  • Трифковић Срђа, Континуитет хладног рата, Геополитика, Београд, 2017.
  • Ћосић Добрица, Косово, Новости, Београд, 2004.
  • Цвијић Јован, „Централна област и балканско територијално језгро“, Говори и чланци, Сабрана дела, књига 3 (том 1), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
  • Чавошки Коста, Наше за наше, Catena mundi, Београд, 2019.
  • Порука Светог Архијерејског Сабора Српске Православне Цркве о Косову и Метохији, 10. мај 2018. http://www.spc.rs/sr/poruka_svetog_arhijerejskog_sabora_o_kosovu_metohiji, 15/10/2019.
  • Proroković Dušan  /ed./, Kosovo: sui generis or precedent in international relations, Institute of international politics and economics, Belgrade, 2018.
  • Atllasi i regjistrimit të popullsisë Kosovë 2011, Agjencia e statistikave të Kosovës, Prishtinë, 2013.
  • Prostorni plan Kosova – strategija prostornog razvoja 2010-2020+, Institut za prostorno planiranje, Ministarstvo sredine i prostornog planiranja, Priština, 2010.
  • Strategija za rudarstvo Republike Kosovo za period 2012-2025, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Priština, 2012.
периодика Национални интерес 2/2020 2/2020 УДК 32(497.11):323.173(497.115)“20“ 7-30
ç