Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОРЕНИ САВРЕМЕНИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПОДЕЛА НА БАЛКАНУ

Сажетак

Аутор полази од хипотезе да су корени савремених геополитичких подела на Балкану настали као плод моћи и надмoћи великих сила, чији je резултат насиље и подела. Предиспонирана природним и рудним богатством, територија Балкана била је и остала занимљив и пожељан плен свим освајачима. Развезивање балканског чвора аутор препознаје у владавини права, а никако у брзом и насилном решењу, као што нам чувени филозоф Николај Берђајев шаље поруку: “Свако добро које се уводи на силу постаје зло”.

кључне речи:

Референце

  1. Стенографске белешке Привременог народное представништва Краљевине СХС, Београд, 1919.
  2. Божић И., Дедијер В., Ћирковић С., Екмечић М.: Историја Југославије, Просвета, Београд, 1972.
  3. Гњатовић Д.: Стари државни дугови, Економски инсти­тут, Београд, 1991.
  4. Живановић Ж.: Политичка историја Србије у другој по­ловини деветнаестог века, књига прва, Геца Кон, Бе­оград, 1923.
  5. Зарић И.: “Моћ мора у геополитици и геостратегији САД”, Национални интерес, бр. 3, 2009, стр. 131-149.
  6. Кнежевић М.: Србија и Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  7. Кнежевић М.: “Фантазма дерусификоване Евроазије”, Национални интерес, бр. 3, 2009, стр. 151-170.
  8. Љубојевић I.: “О политичком насиљу у Србији у време распада османског царства”, Политичка pевијa, бр. 4, 2009. стр. 307-330.
  9. Мантран Р.: „Почеци источног питања 1774-1839”,.: Историја Османског царства, Р. Мантран, ур., Београд, 2002.
  10. Милашиновић I., Милашиновић С.: Основи теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2007.
  11. Минклер Х.: Империје – логика владавине светом од старог Рима до Сједињених Држава, Београд, 2009.
  12. Митровић А.: Време нетрпељивих, Српска књижевна задруга, Београд, 1974.
  13. Петрановић Б.: Историја Југославије 1918-1988, Нолит, Београд,
  14. Петровић Љ.: Југословенска привреда и друштво у пери­оду 1918-1991, Београд, 2000.
  15. Растовић А.: Велика Британија и Србија 1878-1889, Службени лист СРЈ, Београд, 2000.
  16. Растовић А.: Велика Британија и Србија 1903-1914, Историјски институт, Београд, 2005.
  17. Симеуновић Д.: Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  18. Степић М.: У вртлогу балканизације, Службени лист СРЈ, Београд, 2001.
  19. Taylor A. J.: Habsburška Monarhija 1809-1918, Znanje, Zagreb, 1990.
  20. Терзић С.: Стара Србија (19-20. век) – драма једне цивилизације, Православна реч и Историјски институт, Нови Сад-Београд, 2012.
  21. Ћоровић В.: Односи између Србије и Аустроугарске у XX веку, Штампа државые штампарије Краљевине Југославије, Београд, 1936.
  22. Fisk E. Harvey: The Inter – Ally Debts, Bankers Trust Com­pany, New York, 1924.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 327:911.3(497) 201-219
ç