Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОНЦЕПТ ДРУШТВЕНЕ ПРАВДЕ И НАГОН ЗА МОЋ

Сажетак

Предмет овог чланка је однос између моћи и правде у људском друштву, говорећи у ширем смислу. Уже посматрано, однос између, од човека неодвојивог, осећаја инфериорности, из којег се, услед спреге страха и потребе за већом безбедношћу тела, рађа нагон за моћ, који у већини случајева никада не бива задовољен. Циљ чланка је да покаже да постоји веза између недовољне количине акумулиране моћи која се увек мери у односу на нечију туђу моћ, са једне стране, и порекла потребе за друштвеном правдом, са друге стране. Теоријски оквири који су коришћени се односе, пре свега, на психологију човека Алфреда Адлера и теорију правде Џона Ролса, али и на теорије друштвеног уговора и реалполитичку теорију. У чланку смо дошли до закључака који се односе на потврду тезе да се одржавање концепта друштвене правде пре да објаснити кроз реалполитичку теоријску парадигму, него гледајући са позиција нормативно-онтолошке парадигме политике.

кључне речи:

Референце

  • Adler, Alfred. 1999. Poznavanje čoveka. Beograd: Divit.
  • Deretić, Ivana. 2014. Platonova filozofska mitologija – studija o Platonovim motivima. Beograd.
  • Kinđić, Zoran. 2016. „Kantova ideja večnog mira.” Srpska politička misao 52 (2): 61‒92. doi: 10.22182/spm.5222016.4.
  • Koljević, Bogdana. 2016. „Etika slobode vs. etika liberalističkog pragmatizma.” Srpska politička misao 52 (2): 27‒42. doi: 10.22182/spm.5222016.2
  • Lok, Džon. 2002. Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija.
  • Rols, Džon. 1998. Teorija pravde. 1998. Beograd, Podgorica: CID i JP Službeni list.
  • Ruso, Ža Žak. 1993. Društveni ugovor. Filip Višnjić. Beograd.
  • Simeunović, Dragan. 2009. Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije.
  • Simeunović, Dragan. 2018. „Fenomen granica”, Srpska politička misao 61 (3): 9‒25. doi: 10.22182/spm.6132018.1.
  • Simeunović, Dragan. 2009. „Određenje ekstremizma iz ugla teorije politike”, Srpska politička misao 24 (2): 11‒30. doi: 10.22182/spm.2422009.1.
  • Simenunović, Dragan. 2013. “Politik als Kunst der Illusion (Auf den Spuren von Hegels Ästhetik).” Serbian political thought 8 (2): 119-136. doi: 10.22182/spt.822013.7.
  • Stanković Pejnović, Vesna. 2013. „Politika kao moć kod Makijavelija i Ničea.” Srpska politička misao 40 (2): 11‒29. doi: 10.22182/spm.4022013.1.
  • Stančić, Vesna. 2013. „Rolsova ideja javnog uma.” Srpska politička misao 40 (2): 47‒59. doi: 10.22182/spm.4022013.3.
  • Hobs, Tomas. 2004. Levijatan. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
периодика Српска политичка мисао 1/2021 1/2021 УДК 172:17.036 87-109
ç