Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕД ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

КОНТУРЕ СЛАВОФОБИЈЕ: ЕПОХАЛНЕ ПРЕДРАСУДЕ О СЛОВЕНИМА

Сажетак

Етнофилије и етнофобије се формирају према конкретним приликама у дужим и краћим историјским интервалима. Емотивизовани односи народа се у културно-цивилизацијском погледу испољавају као етнопсихичке премисе историјских константи дугог трајања. Етнофилије и етнофобије садржане су и у геополитичким односима, њих промишља и приказује геополитика емоција. Аутор је у односу на емпиријску појаву фобичних и филичних стања међу народима, предложио поделу на опште и посебне славофобичне облике. Према мерилу димензија настанка оцртане су изнутра и споља формиране славофобије. У разврставању уочених етнофобичних стања истакнуте су конкретне славофобије нзмеђу три групе словенских народа. Уз то, аутор је уочио славофобичне облике унутар сродних група словенских народа. Размотрене су јужнословенске фобије, пре свих србофобија и југофобија. Њихова узрочност препозната je у процесима верског раскола, државног сецесионизма и сепарације, црквено-религијског преобраћања, прозелитизма u конверзије, као u усиљених промена етнона ционалних идентитета. Пажњи аутора нису промакла ни стања малодушног самопорицања и одрицања од сопственог идентитета унутар једног народа, тј. нације. Таква политична и менталитетна стања протумачена су као аутофобична самодеструкција и анационални нихилизам. Напослетку, аутор се запитао чему страх од конститутивне евроиене дводелности, указујући да растући евроскептицизам у Европи и Србији није нужно и еврофобија. Споља генерисани страх од Европе у целини није истоветан са унутрашњим фобијама Европљана усмереним према Европској унији.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, Смиља, Постхеројски рат Запада против Југославије, Иди Ветерник, Ветерник, 1997.
  2. Андрић, Иво, Развој духовное живота у Босни под утицајем турске владавине, Просвета, Београд, 1997.
  3. Apadurai, Ardžun, Strah od malih brojeva. Geografija zneva, XX vek, Beograd, 2008.
  4. Бакић, Јово, Идеологије југсловенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Социолошкоисторијска студија, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2004.
  5. Бакић, Јово, Југославија: разарање u њени тумачи, Службени гласник, Београд, 2011.
  6. Bilig, Majkl, Banalni nacionalizam, XX vek, Beograd, 2009.
  7. Beyme, Von Klaus, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1974.
  8. Булајић, Милан, „Јесеновачки мит“ Фрање Туђмана. Геноцид над Србима, Јеврејима и Цыганима, Стручна књига, Београд, 1994.
  9. Видовић, Жарко, Срби у Југославији u Eeponu, Светосавска књижевна заједница, Београд, 1994.
  10. Биро, Миклош, Психологија посткомунизма, Београдски круг, Београд, 1994.
  11. Вуковић, Слободан, Како су нас воле ли. Антисрпска пропаганда и разбијање Југославије, Стилос, Бео­град, 2007.
  12. Valdenfels, Bernhard, Topografija stranog. Studije о feno­menologiji stranog, Stilos, Novi Sad, 2005.
  13. Вучинић, Маринко, Друга Србија. На мртвој стражи политичке коректности, Службени гласник, Београд, 2012.
  14. Вучинић, Маринко, Анатомија друге Србије, Catena mundi, Београд, 2016.
  15. Глигоријевић, Бранислав, Коминтерна и југословенско u српско питање, Институт за савремену историју, Београд, 1992.
  16. Глишовић, Љиљана, Србија у огледалу немочке штам­пе, 1987-2006., Службени гласник, Београд, 2011.
  17. Данилевски, Николај, Русија и Европа, Службени лист СРЈ Досије, Београд, 1994.
  18. Дел Вал, Александар, Исламизам и Сједињене Државе. Алијанса против Европе, Службени лист СРЈ, Бео­град, 1998.
  19. Диклић, Момчило, „Светац“ – Може ли Алојзије Степинац бити светац? ИЕС, Београд, 2016.
  20. Dincelbaher, Peter, Istorija evropskog mentaliteta, Službeni glasnik, Beograd CID, Pogorica, 2009.
  21. Dvornik, Fransoa, Vizantija i rimski primat, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
  22. Дворниковић, Владимир, Психа југославенске меланхолике, Терсит Сигнатуре, Београд, 1996.
  23. Драгић, Предраг Кијук, Атлантократија као језуитски идеал, Ривел Ко, Београд, 2006.
  24. Ђуретић, Веселии, Разарање српства у XX веку, САНУ,Балканолошки институт, Београд, 1992.
  25. Ђурић, Јелена, Глобални процеси и преображај идентитета, Институт за филозофију и друштвену теорију, Албатрос плус, Београд, 2012.
  26. Етнопсихологија данас, зборник, приредио Бојан Јовановић, ДКСГ, Београд, 1991.
  27. Жутић, Никола, Срби Римокатолици: такозвани Хрвати, Српска радикална странака, Београд, 2006.
  28. Јовановић, Бојан, „Хеуристички изазов етнопсихологије“, Етнопсихологија данас, зборник, ДКСГ, Београд, 1991.
  29. Јовановић, Бојан, Карактер као судбина. Студије из етнописхологије, Народна библиотека „Стефан Провенчани“, Краљево, 2002.
  30. Јовановић, Бојан, Речник јавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009.
  31. Јовановић, Бојан, Играње са ништавилом, Службени гласник, Београд, 2002.
  32. Јовановић, Бојан, Памћење и самозаборав, Орфеус, Но­ви Сад, 2014.
  33. Јовановић, Слободан, „Српски национални карактер“, Карактерологија Срба, зборник приредио Бојан Јовановић, Научна књига, Београд, 1992.
  34. Кецмановић Душан, Национални карактер: размере злоупотребе, Нова српска политичка мисао, Бео­град, 2005.
  35. Kjeza, Đulijeto, Rusofobija, Albatros plus, Beograd, 2016.
  36. Кнежевић, Милош, „Византизам у тумачењу зла“, Срп­ска Византија, зборник, ДКСГ, Београд, 1993.
  37. Кнежевић, Милош, Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд, 2001.
  38. Кнежевић, Милош, Моћ Запада. Нова стара Европа 1, Мали Немо, Панчево, 2005.
  39. Кнежевић, Милош, Србија и Русија. Савремене геоекономске и геополитичке дилеме, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  40. Кољанин, Милан, „Слика непријатеља/савезника у Србији 1941-1944.“, Србија (Југославија) покрети, идеологије, пракса, зборник, уредник Момчило Павловић, Београд, 2006.
  41. Конт, Френсис, Словени. Настанак u развој словенске цивилизације у Eeponu, прва књига, Завод за издавачку делатност „Филип Вишњић“, Београд, 1989.
  42. Kohn, Hans, Pan-slavism. Its History and Ideology, New York: Vintage Books, a divison of Random House, 1960.
  43. Kuljić, Todor, Prevladavanje prošlosti. Uzroci i pravci pro­mené slike istorije krajem XX veka, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002.
  44. Laš Fr. Svensen, Filozofija zla, Geopoetika, Beograd, 2006.
  45. Laš H. Svensen, Filozofija straha, Geopoetika, Beograd, 2008.
  46. Леонтјев, Константин, Исток, Русија и словенство, Ло­гос, Београд, 1999.
  47. Ломпар, Мило, Дух самопорицања. Прилог критици српске културне политике, Орфеус, Нови Сад, 2011.
  48. Ломпар, Мило, Повратак српском становишту. Интервјуи, Catena mundi, Београд, 2013.
  49. Маројевић, Радмило, „Турци, Бошњаци или Срби исламске вероисповести“, О Србима муслимаиске вероисповести, зборник, приредио Момчило Суботић, ИПС, Београд, 2012.
  50. Милосављевић, Петар, Идеја југословенства u српска мисао, Бесједа Арс либри, Бања Лука, 2007.
  51. Милосављевић, Петар, „О србима муслиманске веро­исповести“, зборник О Србима муслиманске верои­сповести, приредио Момчило Суботић, ИПС, Београд, 2012.
  52. Нарочницка, Наталија, Због чега смо се и с ким борили, Службени гласник, Београд, 2012.
  53. Nojman B. Iver, Upotreba drugog. „Istok“ u formiranju evropskog identiteta, Službeni glasnik Beogradski cen­tar za bezbednosnu politiku, Beograd, 2011.
  54. Norič Džon Džulijus, Opadanje i propast, Evro Giunti, Beograd, 2010.
  55. Оболенски, Димитри, Византијски комонвелт, Просве­та, Београд, 1991.
  56. Петровић, Зоран Пироћанац, Хоћеш ли и даље да будеш Србин? Антологија антисрпства, Новости, Београд, 2014.
  57. Pišev Marko, Politička etnografija i srpska intelektualna elita u vremenu stvaranja Jugoslavije 1914-1919: slučaj Jovana Cvijića, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakul­tet, SGC, Beograd, 2013.
  58. Плавшић, Првослав, „Етнопсихолошка анализа политичког понашања“, Етнопсихологија данас, зборник, ДКСГ, Београд, 1991.
  59. Пражић, Александар, Национално самоубиство, „Пе­шић и синови“, Београд, 2009.
  60. Primakov, Jevgenij, Svet bez Rusije. Čemu vodi politička kratkovidost?, Službeni glasnik Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010.
  61. „Противсрпски блок“, у „Јако српство јака Југославија“. Избор чланак из „Српског гласа“, органа Српског културног клуба 1939-1940, хрестоматија, приредио Миодраг Јовичић, Научна књига, Београд, 1991.
  62. Рашковић, Јован, Луда земља, Акваријус, Београд, 1990.
  63. Рашковић, Јован, Душа и слобода, Славија, Нови Сад, 1995.
  64. Rot Klaus, Slike u glavama. Ogledi o narodnoj kulturi u ju­goistočnoj Evropi, XX vek, Beograd, 2000.
  65. Солжењицин Александар, Руско питање крајем 20. ве­ка, Матица Српска, Нови Сад, Цицеро, Београд, Писмо, Земун, 1995.
  66. Солжењицин, Александар, Не живети у лажи, Двери, Catnena mundi, Београд, 2012.
  67. Суботић, Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, ИПС, Београд, 2012.
  68. Tadić, Ljubomir, Poltikološki leksikon, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.
  69. Танасковић, Дарко, Велики повратак Турске. Неосманизам или исламизам, Службени гласник, Београд, 2015.
  70. Требјешанин, Жарко, „Појмови и теорије национал ног карактера у српској етнологији“, Етнопсихологија данас, зборник, ДКСГ, Београд, 1991.
  71. Умељић, Владимир, „Ватикан, хрватска римокатоличка хијерахија и србоцид хрватске државе 1941-1945, (NDH)“, зборник Канонизација Алојзија Степинца. Изазови u одговори, приредили Ања Филимоновна и Владимир Димитриј евић, Фонд стратешке културе Бернар, Београд, Стари Бановци, 2016.
  72. Фишер, Јошка, „Збогом Запад“, дневник Данас, децембар, 2016.
  73. Hiršman, Albert, Strasti i interesi, „Filip Višnjić“, Beograd, 1999.
  74. Čavoški, Košta, O neprijatelju, Prosveta, Beograd, 1989.
  75. Чавошки, Коста, „Непријатељ“, одредница, Лексикон политичке културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  76. Чавошки, Коста, Велеиздаја, Catena mundi, Београд, 2014.
  77. Шијаковић, Богољуб, Критика балканистичког дискур­са. Прилог феноменологији „другости“ Балкана, Jaсен, Никшић, 2000.
  78. Suica, Marko, „Percepcija Osmanskog carstva u Srbiji“, u Jezernik Božidar, Imaginarni Turčin, zbornik, XX vek, Beograd, 2010.
периодика Национални интерес 3/2016 УДК 159.922.4+323.14(=16) 75-120
ç