Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

КОМУНИКАЦИОНИ СУВЕРЕНИТЕТ У ДОБУ ГЛОБАЛНИХ МЕДИЈА

Сажетак

У савременим геополитичким процесима битно се реконструишу појмови политичког, економског, безбедносног, правног и културног суверенитета, чиме се мења иконцепт међународних односа. Глобалне комуникационе технологије производећи меку моћ декомпонују унутрашњи суверенитет држава, које губећи управљање и контролу над симболичко-појмовном праксом остају препуштене самодеструкцији и спољној пропагандној агресији. Вештина обликовања, креирања, дистрибуције и надзора над информацијама обезбеђује софистицирано управљање свешћу других, па држа­ва која не брани сопствени комуникациони простор лако постаје плен са препарираним јавним мишљењем. Нагла заинтересованост глобалних медија (америчког Си-еН-еНа, руског медијског сервиса Спутњик и арапске Ал Џазире) за активнијом улогом на просторима Балкана указује нам на стратешку важност ових простора, али и најаву постратне реконструкције којом суверенитет овдашњих држава треба даље сужавати. Комуникациона моћ подразумева управљање свим другим облицима моћи, што значи да демократска држава без ње не постоји. Истовремено, гашењем бројних јавних сервиса, укључујући и водећу националну информативну агенцију снага српских медија се смањује? Мали народи одрасли на митовима о епским биткама и херојству споро уочавају да је правовремена информација јача од заглушујућег хука оружја. У новом геополитичком амбијенту много је ефикасније поробити свест, него разорити и освојити територију!

кључне речи:

Референце

  1. Bagdikan, Ben: The Media Monopoly, 5th Edition, XIV XVI, Beacon, Boston, 1997.
  2. Вебер, Макс: Привреда и друштво I и II, Просвета, Београд, 1976.
  3. Зиновјев, Александар: Слом руског комунизма, БИГЗ, Београд, 2003.
  4. Јевтовић, Зоран: „Асиметрична битка за утицајем на Балкану”, Култура полиса, посебно издање, год. XII, Институт за европске студије, Београд и Култура – Полис Нови Сад, 2015.
  5. Кантон, Џејмс: Есктремна будућност, Клио, Београд, 2009.
  6. Липман, Волтер: Јавно мнијење, Напријед, Загреб, 1995.
  7. Матић, Милан: Мит и политика, Радничка штампа, Београд, 1984.
  8. Naj, Džozef: Budućnost moći, Arhipelag, Beograd, 2012.
  9. Радојковић, Мирољуб; Стојковић, Бранимир и Врањеш, Александар: Међународно комуницирање у информационом друштву, РТС и Клио, Београд, 2015.
  10. Рељић, Слободан: Криза медија и медији кризе, ЈП Службени гласник, Београд, 2013.
  11. Stevens, Mаrk: Freedom of the Presss, 2003, faculty.ncwc.edu/mstevens/410/410ect09.htm
  12. Чернов, Александар: Трагање за културним идентитом фактор медија, Прометеј, Београд, 2007.
  13. Chaffee, Steven & Metzger, Miriam: The end of mass com­munication? Mass communication & society, 4 (4), 365­379,
  14. Shah, Anup: Media Conglomerates, Concentratmn of Ownershup, Global Issues, 2009, globalissues.org/article/159/media-conglomerates-mergers-concentration-of ownership
  15. Шуваковић, Урош: Нови медији и култура новогодишњег честитања у Србији, у зборнику: Традиција, модернизација, идентитети, ур. Милосављевић и др., Филозофски факултет, Ниш, 2012.
периодика Национални интерес 3/2015 УДК 316.77:316.32 257-274
ç