Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

КЊИЖЕВНИК ЂУРО ВИЛОВИЋ О БЕЧУ, СЈЕВЕРУ ХРВАТСКЕ И МЕЂИМУРЈУ У ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА 1914-1918.

Сажетак

У чланку се анализирају књижевни радови Ђуре Виловића тематски везсти за сјевер Хрватске у Првом свјетском рату, с акцентом на национално-вјерску климу у Међимурју. Чланак је у исто време и историјско-књижевни прилог културној историји у време Великог рата.

кључне речи:

Референце

  1. Бошковић И., Виловићев обрачун с вјером, Црквом и на­родом, Приноси, 3, Загреб, 2006.
  2. Донат, Б., Нико Бартуловић хрватски писац, апологет Орјуне и четничке идеологије, Република, бр. 7/8, 1990.
  3. Дан, Сплит, 1912-1915,
  4. Jugoslavenska viva, 1920-1923, Zagreb
  5. Jutro, Ljubijana, 1923.
  6. Луч, Загреб, 1908-1917.
  7. Obzor, 1923 1932.
  8. 15 dana, Загреб, 1934
  9. Uvodić, М Splićanin, Đ. Vilović, D. Anđelinović, izabrana djela, Pet stoljeća hrvatske knjiжevnosti, Zagreb 1968.
  10. Виловић Ђ., Естета, Загреб, 1919.
  11. Vilović Đ., Međimurje, Čakovec, 1923.
  12. Vilović Đ, Hrvatski sjever i jug, Matica Hrvatska, Zagreb, 1930.
  13. Виловић Ђ., Мајстор душа, Загреб, 1932.
  14. Виловић Ђ., Три сатаисторија међимурског прекрета, Загреб, 1935.
  15. Обзор – спомен књига 1860-1935, Загреб, 1935.
  16. Trgovinski glasnik, Beograd, 1923
  17. Жутић Никола, Нико Бартуловић – римокатолик чет­ник, књ. 1, Београд, 2010.
  18. Žutić Nikola, Vilović Đurood župnika do četnika, књ. 1, Beograd, 2012.
  19. Жутић Никола, Виловић Ђуроод римокатоличког до либералног писца, књ. 2, Београд, 2014.
  20. Hrvatskа prosvjetа, Загреб, 1-2, 1916.

   

периодика Национални интерес 2/2014 УДК 821.163.42.09 Vilović Đ.:94(497.5)“1914/1918“ 9-39
ç