Изабери језик:
Тема броја

ПРОМЕНЕ У САВРЕМЕНИМ ГЛОБАЛНИМ ОДНОСИМА

КАДА ЋЕ КИНЕСКА ЕКОНОМИЈА ПРЕСТИЋИ АМЕРИЧКУ?

Сажетак

Први пут у модерној историји једна незападна држава, Кина, постала је прва индустријска сила света и највећи глобални извозник. Средњорочно посматрано, глобални фи­нансијски систем се креће ка мулти-валутном систему, где ћe долар постати само једна од неколико валута које ће делити међународну улогу. Референтне пројекције показују да ћe економија Кине престићи америчку већ почетном 20-их година овог века, и Велика рецесија 2007-08. само је убрзала ове процесе. Међутим, САД ћe извесно још деценијама задржати технолошки супериорну привреду, обим војне моћи у поређењу са оном код потенцијалних противника ћe остати неупоредиво већи, док je степен политичког утицаја у међународним односима без преседана.

кључне речи:

Референце

  1. Bagnall, Allie: “Effects of the Euro Crisis on Reserve Currency Holdings”, (May 13th, 2013), The Peterson Institute for Interna­tional Economics, http://www.piie.com/blogs/realtime/?p=3571
  2. COFER-IMF, 2013, http://www.imf.org/External/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf
  3. Davis, Daniel; Leggett, Jeremy: „Underground Truths: Shale Won’t Save Us“, The National Interest (October 28, 2013), http://nationalinterest.org/commentary/underground-truths-shale-wont-save-us-9320?page=1
  4. Delong, Bradford: ,,Is America Turning Japanese?“, Project-Syndi­cate 30.01.2014, http://www.project-syndicate.org/commentary/j–bradford-delong-shows-why-trend-economic-growth-can-nolonger-be-neatly-disentangled-from-cyclical-dynamics.
  5. Djankov, Simeon; Van Agtmael, Antoine: „BRIC Wall“, Fore­ign Policy (24.9.2013), http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
  6. http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/09/24/bric_wall_emerging_markets_growth
  7. The Economist, „Rolling back the years“, The Economist onli­ne, 23. 02. 2012, http://www.economist.com/comment/1278601 (28.2.2012)
  8. Economist Iintelligence Unit, Global outlook summary. Global Fo­recasting Service (April 14th, 2014), file:///C:/Users/pc2012/Downloads/GSJXAB00_20140416.pdf, p. 5 (19/04/2014)
  9. Economist Intelligence Unit, „Towards a redback world“, http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=50990389&Country=China&topic=Economy#&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoisqzPZKXonjHpfsX87%2BwqUaSg38431UFwdcjKPmjr1 YcJSsV0aPyQAgobGp5I5FEPQrPYRK1jt6QEXw%3D%3D
  10. IMF, World Economic Outlook: Recovery Strengthening, but Re­quires Stronger Policy Effort, IMF Survey, April 8, 2014, http:// www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/res040814a.htm (12/04/2014)
  11. Jun, Zhang: „Making Sense of China’s Growth Model“, Project-Syndicate, 20.01.2014, http://www.project-syndicate.org/columnist/jun-zhang
  12. Stiglitz, Joseph: „Kraj američkog sna“, Peščanik 21/12/2012, http://net/2012/12/kraj-americkog-sna/
  13. Summers, Lawrence: „Washington must not settle for secular stag­nation“, Financial Times (5.1.2013), http://www.ft.com/cms/s/2/ ba0f1386-7169-11e3-8f92-00144feabdc0.html#ixzz2pjNp5GZd
  14. Wertime, David: “It’s Official: China Is Becoming a New Innova­tion Powerhouse”, Foreign Policy, February 6, 2014, www.foreignpolicy.com/articles/2014/02/06/its_official_china_is_becoming_a_new_innovation_powerhouse
  15. Yongding, Yu: „Reviving China’s Rebalancing“, Project-Syndicate, 02.2014, http://www.project-syndicate.org/commentary/yuyongding-says-that-ending-the-country-s-chronic-external-surpluses-should-begin-with-a-shift-to-a-floating-exchange-rateregime#HGyl84wuVurWv7kg.99
  16. Здравковић, Мирослав: „Робна размена Кине, САД, Немачке и Јапана у 2013“, Makroekonomija, makroekonomija.org/trgovina-kine-sad-nemacke-i-japana/robna-razmena-kine-sadnemacke-i-japana-u-2013-godini/
  17. http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/11/chineseand-american-gdp- forecasts?fsrc=scn%2Ftw_ec%2Fcatching_ the_eagle (12/12/2013).
  18. economist.com/news/economic-and-financialindicators/21586611-world-gdp_ (14/04/2014).
  19. http://english.cntv.cn/program/bizasia/20140218/103890.shtml (14/04/2014)
  20. https://www.mapi.net/research/publications/us-industrial-outlookdecember-2013 (14/04/2014)
  21. Eichengreen, Barry: „The Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the US dollar and the Future of the International Monetary System (23-24)“, Oxford University Press, 2011
  22. Feldstein, Martin: „The Future of American Growth“, Project Sin dicate, http://www.nber.org/feldstein/proiectsyndicateian2014.html (31.1.2014)

   

периодика Национални интерес 1/2014 УДК 330.34+339.97](510:73) 101-118
ç