Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

КА ФЕНОМЕНОЛОГИЈИ ЏИХАДИЗМА

Сажетак

Аутор у овом раду објашњава феномене исламског света, који се налазе у позадини догађаја који су обично у фокусу глобалне јавности. Тако, иза насилне експанзије милитантног исламизма оличеног у лику Исламске државе, налази се дубља идеологија џихадизма, светог рата у исламу. Аутор појашњава настанак, историјску генезу исламизма, те објашњава које гране ислама (религијске и политичке) прихватају, промовишу и делују у складу са овом идејом. У том смислу, нарочита пажња се посвећује вахабизму као огранку ислама. Најзад, аутор се осврће и на Балкан, односно на потенцијалну опасност џихадизма по ионако подељено и трусно Балканско полуострво.

кључне речи:

Референце

  1. Allam, Kh. F., Il jihadista della porta accanto, Milano, 2014.
  2. Бодријар, Жан, Дух тероризма, Београд, 2007.
  3. Вукосављевић, Богдан, Global Terrorism, Љубљана, 2006.
  4. Гаћиновић, Р., Тероризам у политичкој и правној теорији, Београд, 2011.
  5. Гроздић, Б. Д., Војна етика, Београд, 2009.
  6. Zampanini, M., Mezran K., Arcipelago Islam. Tradizione, riforma e militanza in eta contemporeana, Bari, 2007.
  7. Касаповић, Мирјана, “Што је Левант?”, Политичке анализе, 5, 19, 2014.
  8. Потежица Оливер, Вехабије између истине и предрасуда, Београд, 2007.
  9. Симеуновић, Драган, Тероризам, Београд, 2009.
  10. Танасковић, Дарко, “Алах као Молох? Суочавање с исламом као концептуални изазов”, Ислам: догма и живот, Београд, 2010.
  11. The Guardian, 20.11.2014.
периодика Политика националне безбедности 2/2014 УДК 28-768 9-23
ç