Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ПОЛИТИЧКИ СМИСАО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

„ЈУГОСЛАВИЈА У МАЛОМ“ – ОД КОМПРОМИСНЕ РЕПУБЛИКЕ ДО „НЕМОГУЋЕ ДРЖАВЕ“

Сажетак

Југословенска држава, иако је мењала етничке, територијалне и политичке оквире, ни у једном облику није могла да опстане због недостатка укутрашње кохезије. Из истих разлога због којих није функционисала тзв. велика Југославија, неодржива је и тзв. мала Југославија – БиХ. У раду се посредством анализе политичког живота и позиције БиХ у заједничкој југословенској држави, наводи да и актуелни политички процеси зависе од односа у српско-хрватско-муслиманском „троуглу“. Будући да су у данашњој БиХ њихови интереси оштро супротстављани, аутор закључује да се ради о наметнутој, вештачкој, „немогућој држави“. Расплет ће показати да ли ће се формирати нека нова, „пета“ Југославија са становништвом које говори једним, српским језиком са три имена, или ће доћи до усклађивања државних граница са етно-територијалном реалношћу.

кључне речи:

Референце

  • Батаковић Т. Душан, Златна нит постојања, Catena mundi, Београд, 2018.
  • Волцер Мајкл, Американизам, ЦИД, Подгорица 2001.
  • Дал Роберт, Полиархија, Филип Вишњић, Београд  1997.
  • Кољевић Никола, Отаџбинске теме, Итака, Београд, 1995.
  • Макијавели Николо, Владалац, Ушће, Београд 2004.
  • Менанд Луис, „Како је Фукујама  одложио ‘крај историје’“, www.newyorker.com,  13. 12. 2018.
  • Пипиди Мундјиу Алина, Национализам после комунизма, Београдски фонд за политичку изизетност, Београд  2004.
  • Сартори Ђовани, Демократија – шта је то, ЦИД, Подгорица, 2001.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 94(497.1):94(497.6)“19/20“ 131-145
ç