Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЈЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА МАЊЕ У ХАНТИНГТОНОВОМ УНИВЕРЗУМУ? ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Сажетак

У раду су приказани и анализирани неповољни демографски трендови у земљама које је својевремено амерички политиколог Семјуел Хантингтон сврстао у тзв. православну цивилизацију. Осим тога, пружена су предвиђања о могућим негативним геополитичким последицама депопулацијских процеса на простору Балкана и Русије (Евроазије), за народе који припадају тој цивилизацији. У студији се наводи, да би у периоду од 2008. до 2050. године, народи који чине „православну цивилизацију“, могли да трпе знатан демографски притисак из ареала тзв. исламске и конфучијанске цивилизације. Геополитичке последице биле би: увећање про­стора под политичком контролом Албанаца, стварање директног територијалног контакта Албаније и Турске, руски губитак Сибира и Далеког истока, и нагло повећање удела муслимана у становништву Русије.

кључне речи:

Референце

  1. Samuel Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Fore­ign Affairs, Summer 1993, Vol. 72, No. 3, p. 22.
  2. Population Reference Bureau, 2008 World Population Da­ta Sheet, Internet, http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_ Eng.pdf
  3. Population Reference Bureau, 2009 World Population Data Sheet, Internet, http://www.prb.org/pdf09/09wpds_eng. pdf
  4. Г. В. Осипов (ур.), Глобальный кризис западной циви­лизации и Россия, Книжный дом ЛИБРОКОМ, Мо­сква, 2009.
  5. http://www.politika.rs/mbrike/Tema-nedelje/Nerodjenodete/Abortus-najveci-uzrok-smrtnosti-u-Evropskoj-uniji.sr.html
  6. Драган Петровић, Демографска обележја савремене Русије, Српско географско друштво, Београд, 2007.
  7. Юрий Голубчиков, Владимир Нестеренко, Будуще Рос­сии. Четыре сценария, Капитал Инфо, Москва, 2006.
  8. Юрий Голубчиков, Рубен Мнацаканян, Исламизация России. Тревожные сценарии будуещго, Вече, Мо­сква, 2005.
  9. Виктор Меркулов, Россия АТР: узел интересов, Ака­демический Проект, Москва, 2005.
  10. Николаос Д.А. Арванитис, Балкански чвор, Анда Инфо, Београд, 2002.
  11. Richard Jackson, Neil Howe with Rebecca Strauss & Keisuke Nakashima, The Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21st Century, CSIS, Washington D.C. 2008.
  12. Игорь Романов, Иван Забаев, Виталий Чернов, Геопо­литика России: Стратегия восточных территорий, Москва, Институт русской цивилизации, 2008.
  13. Раде Јовићевић, Демографска ситуација у Русији, Inter­net, http://www.nspm.rs./savremeni-svet/demografskasituacija-u-Rusiji.html
  14. Дневни лист Блиц, среда 27. јануар, 2010.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 314.18:271.2]:327 43-68
ç