Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА

ЈАША ТОМИЋ ‒ ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЈА

Сажетак

Срби у Хабзбуршкој монархији имали су у Јаши Томићу једног од најзначајнијих политичких представника са краја 19. и почетка 20. века. Томићеве политичке концепције, идеје и делатност су од есенцијалног значаја за разумевање српског питања у Хабзбуршкој монархији. Бескомпромисан борац, речит, оштрог пера и израза Томић није штедео своје политичке противнике и супарнике. Од средине 80. их година 19 века, све до Уједињења 1918, можемо анализирати стотине његових политичких текстова о положају Срба у Хрватској, Босни и Херцеговини, јужној Угарској, на Угарском сабору или о дешавањима на српском црквено-народном сабору као најважнијој институцији црквено-школске аутономије. Томићев однос према Цркви посебно је важан. Бескомпромисни антиклерикалац, социјалиста по убеђењу нанео је доста штете угледу Карловачке митрополије, о чему су сачувани многобројни подаци. Његова српска политичка концепција која је у пуној мери дошла до изражаја током Балканских ратова, где је свакодневно извештавао, давала је нови дух и будила изнова Србе у Хабзбуршкој монархији. Уједињење Срба из Хабзбуршке монархије са Краљевином Србијом круна је његове политичке каријере која је на тај начин добила и симболички смисао ‒ испуњење српске заветне мисли о којој су деценијама сањали Срби из Хабзбуршке монархије.

кључне речи:

Референце

  • Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima [ASANUK], Mitropolijsko patrijaršijski arhiv, f. A, dok. 237/1912, Dopis ministra predsednika vlade Lasla Lukača srpskom patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, 17. jul 1912 (ASANUK, MPA, A, 237/1912)
  • Krestić, Vasilije Đ. 2006. Jaša Tomić‒politički portret. Prometej: Novi Sad.
  • Krestić, Vasilije Đ. 2013. Srbi u Ugarskoj 17901918. Matica srpska: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, Vladan Gavrilović, i Goran Vasin. 2007. Znamenita dokumenta za istoriju srpskog naroda 15381918, Filozofski fakultet: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, Nenad Lemajić, Goran Vasin i Nenad Ninković. 2016. Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. Knj 2. Prometej-Filozofski fakultet: Novi Sad
  • Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2017. Srbi u Crnoj Gori 14961918. Institut za srpsku kulturu: Nikšić.
  • Mikavica, Dejan, Goran Vasin, i Nenad Ninković. 2018. Prečanski Srbi u Velikom ratu 19141918. Prometej: Novi Sad.
  • Mikavica, Dejan, i Goran Vasin. 2016. Jaša Tomić. Novi Sad: Prometej.
  • Rakić, Lazar. 1983. Radikalna stranka u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska.
  • Rakić, Lazar. 1986. Jaša Tomić. Novi Sad: Matica srpska.
  • Spomenica oslobođenja Vojvodine.1929. Srpski narodni odbor: Novi Sad.
  • Tomić, Jaša. 1908. Nova manastirska uredba za Srpsku pravoslavnu mitropoliju Karlovačku, Novi Sad: Srpska manastirska štamparija.
  • Tomić, Jaša. 2006a. Politički spisi. knj 3. Novi Sad: Prometej.
  • Tomić, Jaša. 2006b. Politički spisi. knj 5. Novi Sad: Prometej.
  • Vasin, Goran. 2014. Patrijarh Georgije Branković i njegovo doba. Novi Sad: Malo istorijsko društvo.
  • Vasin, Goran. 2015. Sabori raskola ‒ Srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji 18611914. Beograd: Službeni glasnik.
  • Zastava, Novi Sad (1885, 1908, 1912, 1913)
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 32:929 Tomić J. 99-118
ç