Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА У ЕВРОПСКИМ И СВЕТСКИМ ТОКОВИМА

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ДЕМОГРАФСКИХ ТЕНДЕНЦИЈА СРПСКОГ НАРОДА

Сажетак

“Да није било ратова… Срба би било…”

Овај чланак посвећен је у литератури више пута поновљеним тезама према којима је српско становништво током позног средњег века било једнако бројно као народи појединих западоевропских држава, након чега је последицом ратова, сеоба и асимилације до савременог доба постало вишеструко малобројније од њих. Анализирајући познате податке о бројности становништва Србије и српских земаља, те балканских и западноевропских друштава, током претходних хиљаду година, дошли смо до нешто другачијих закључака који су упоредно представљени у овом раду.

кључне речи:

Референце

Национални интерес 3/2021 3/2021 УДК 314.18(=163.41)“13/20“ 169-185
ç